Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji - Aktivnosti u Šumadijskom okrugu10.10.2016.

Održana radionica na temu «Ženska ruralna inicijativa Šumadija - Razvoj inicijative i partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga»

U okviru programaPodrške ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbijikoji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, 7.10.2016. godine u Kragujevcu održana radionica na temu «Ženska ruralna inicijativa Šumadija - Razvoj inicijative i partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga».


Pored predstavnika lokalnih samouprava iz Šumadijskog okruga, radionici su prisustvovali i predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora. Veliku zainteresovanost da se uključe u rad su dali i prisutni predstavnici poljoprivrednih gazdinastava, proizvođači, udruženja žena.


Radionicа je obuhvatila I analizu položaja žena u ruralnim sredinama, sektora tradicionalnih proizvoda u Šumadijskom orugu kao sektora koji su obuhvaćeni oblastima intervencije u iniciajtivi, kao što je ekonomsko osnaživanje i zastupanje interesa žena / šta su prepreke.


Drugi deo radionice je imao za cilj ocenu partnerstva sa stanovišta sektorskog pristupa i definisanje organizacione i upravljačke strukture partnerstva.


U predstojećem periodu Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja će sa zainteresovanim partnerima nastaviti započeti niz aktivnosti na uspostavljanju i razvoju inicijative «Ženska ruralna inicijativa Šumadija« u Šumadijskom okrugu.


                                           Podrška ruralnom i regionalnom razvoju RS 1Podrška ruralnom i regionalnom razvoju RS 4     

                                           Podrška ruralnom i regionalnom razvoju RS 2Podrška ruralnom i regionalnom razvoju RS 3

                                                                                                                                                                                                                   

16.09.2016.

U Kragujevcu održana radionica „Analiza modela za uključivanje mladih i žena u partnerstvo na teritoriji Šumadijskog okruga“

U Kragujevcu je 14.09.2016. godine u okviru programa „Podrške ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji“ koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, održana radionica sa temom „Analiza modela za uključivanje mladih i žena u partnerstvo na teritoriji Šumadijskog okruga“.

Pored predstavnika lokalnih samouprava, Regionalne privredne komore Kragujevac, PSSS Kragujevac, turističkih organizacija, radionici su prisustvovali i predstavnici kancelarija za mlade i NVO koje svoje aktivnosti zasnivaju na unapređenju kvaliteta života žena iz ruralnih sredina.

Radionica je poslužila u sagledavanju načina i mogućnosti kako na najbolji način uključiti mlade i žene u proces uspostavljanja partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga.  Tokom radionce predstavljeni su primeri dobre prakse, nacionalne strategije i zakonski okviri koji se odnose na unapređenje rodne ravnopravnosti.PRRR mladi i zene 1PRRR mladi i zene 2

12.09.2016.

Program “Podrške regionalnom i ruralnom razvoju u Republici Srbiji” predstavljen na 13. Šumadijskom sajmu poljoprivrede u Kragujevcu

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja je na 13. Šumadijskom sajmu poljoprivrede koji je održan u Kragujevcu od od 8 - 11. septembra predstavila Program “Podrška regionalnom i ruralnom razvoju u Republici Srbiji” koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a sprovodi ga konzorcijum partnera NIRAS, FAOW i Partner Solutions.

Prezentacija programa koja održana je u Medija centru Šumadija sajma privukla je veliki broj posetilaca sajma. Prisutni su pored programa upoznati sa realizovanim aktivnostima, kao i narednim koracima koje treba preduzeti u procesu formiranja partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga. Tokom interaktivne prezentacije učesnici su imali brojna pitanja i predloge za formiranju funkcionalnog partnerstva i izradi inicijative.

Informisanje šire javnosti tokom četvorodnevnog trajanja sajma sprovedeno je i na info pultu Regionalne agencije za ekonomski razvoj gde su zainteresovanim posetiocima predstavljeni ciljevi programa kao i mogućnost da svojim učešćem i predlozima doprinesu dizajniranju inicijative na teritoriji Šumadijskog okruga.


sajam poljoprivredesajam poljoprivrede 1
sajam poljoprivrede 2sajam poljoprivrede 3

08.09.2016.

„Analiza statusa formiranja partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga“ u okviru PRRR

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i tim projekta „Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji “  (PRRR) organzovali su 7. septembra 2016. godine u Kragujevcu, sastanak sa partnerima na temu „Analiza statusa formiranja partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici  lokalnih samouprava iz Šumadijskog okruga, predstavnici privatnog i nevladinog sektora koji su partneri u okviru PRRR.  Na radionici koja je imala za cilj da posluži sagledavanju napretka u uspostavljanju partnerstva/inicijative, istovremeno su i predstavljani rezultati prethodne radionice u Topoli, izvršena ponovna analiza predloženih tema, kao i procena strukture partnerstva u skladu sa kriterijumima programa.

Deo sastanka pored analize rezultata samoprocene i procene sektora u odnosu ma moguću ulogu u inicijativi, SWOT analize oblasti intervencije, posvećen je i strukturi i upravljanju partnerstvom, kao i o aspektu inovativnosti u uspostavljanju partnerstva i planiranju mera/aktivnosti/projekta.


PRRR analiza partnerstva 1PRRR analiza partnerstva 2PRRR analiza partnerstva 3

30.08.2016.

U Topoli održana radionica u okviru projekta "Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji"

U okviru programa „Podrške ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji“ koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja je 24.08.2016. godine u Topoli organizovala radionicu sa temom «Razvoj inicijative i partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga».

Pored predstavnika svih sedam lokalnih samouprava iz Šumadijskog okruga, radionici su prisustvovali i predstavnici Šumadijskog upravnog okruga, Regionalne privredne komore i predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora. Veliki doprinos u radu su dali i prisutni poljoprivredni proizvođači, predstavnici turističkih organizacija, udruženja žena, mladih i preduzetnika iz oblasti agrara.

Prvi deo radionice je obuhvatio analizu vinogradarskog, voćarskog i sektora tradicionalnih proizvoda u Šumadisjkom orugu kao sektora koji su obuhvaćeni oblastima intervencije u iniciajtivi. Drugi deo radionice je imao za cilj ocenu partnerstva sa stanovišta sektorskog pristupa i definisanje organizacione i upravljačke strukture partnerstva, koja je nakon predstavljanja metodologije i kriterijuma usvojena.

U predstojećem periodu Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja će sa svojim partnerima nastaviti započeti niz aktivnosti na njegovom uspostavljanju i razvoju inicijative u Šumadijskom okrugu.


NIRAS Topola 1NIRAS Topola 2NIRAS Topola 3
NIRAS Topola 4NIRAS Topola 5

23.08.2016.

Raspisan javni poziv za podnošenje prijava za odabir inicijativa u okviru projekta Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji

U okviru projekta "Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji", koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi konzorcijum partnera koji čine NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija), raspisan je poziv za podnošenje prijava za odabir inicijativa (partnerstava) koja će biti podržana tokom 2017/18. godine. 

Rok za podnošenje prijava je 17. oktobar 2016. godine.

Više informacija o projektu, kao i o kriterijuma odabira možete naći u SMERNICAMA .

Za više informacija o planiranim inicijativama (partnerstvima) u Šumadijskom okrugu možete se obratiti Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (Goran Miljković, 034/302-702, , e-mail: [email protected]). 

PRIJAVNI FORMULAR MOŽETE PREUZETI OVDE


SDCNIRAS
NIRASFAOWPARTNER SOLUTIONS

17.06.2016.

Podrška razvoju partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora i realizaciji odabranih projekata u oblasti ruralnog i regionalnog razvoja u Šumadijskom, Kolubarskom, Sremskom i Mačvanskom okrugu

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC će, kroz projekat „Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji“, u narednih 2,5 godine podržati ruralni razvoj kroz povezivanje partnera sa teritorije Šumadijskog, Kolubarskog, Sremskog i Mačvanskog okruga.  Planirana podrška obuhvata razvoj znanja i resursa minimum 3 partnerstva koja će uključiti predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora kroz obuke, razvoj planske dokumentacije, upoznavanje sa najboljom praksom drugih regija u Srbiji i evropskih zemalja. Iznos u vrednosti 1,6 miliona švajcarskih franaka je rezervisan za (ko)finansiranje projektata podržanih inicijativa u oblasti ruralnog razvoja.

Tim projekta u procesu formiranja partnerstava i njihovom daljem razvoju blisko će saradjivati sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i prvi korak u ovoj saradnji je radionica „Predstavljanje kriterijuma za odabir ruralno – regionalnih inicijativa“ koja je održana 16.06.2016. u Kragujevcu. Prisutnima su se na današnjoj radionici obratili i predstavili projekat John Gallager, vođa tima i Nenad Popović, direktor Regionalne agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Rok za formiranje i selekciju partnerstava je polovina oktobra 2016. godine i u narednom periodu će Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i tim projekta zajedno raditi na upoznavanju predstavnika lokalnih samouprava, javnih preduzeća, proizvođača i njihovih asocijacija i drugih potencijalnih partnera sa mogućnostima i koristima učešća u partnerstvima, a planirana je i pomoć u pripremi prijava za podršku.

Projekat „Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji“ ima za opšti cilj da obezbedi pristup dodatnim sredstvima za sprovođenje nadležnosti lokalnih samouprava i da na ovaj način doprinese jačanju demokratkog procesa odlučivanja o prioritetima na lokalnom nivou i poboljšanju usluga za građane i privatni sektor.

Projekat je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a sprovodi ga konzorcijum partnera NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija) sa periodom realizacije novembar 2015. – januar 2019. godine.

NIRRAS 1NIRRAS 2
NIRRAS 3NIRRAS 4


Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft