Odeljenja: Razvoj teritorije
Razvoj teritorije

Odeljenja: Razvoj teritorije

Odeljenje za razvoj teritorije nastalo je 2006. godine transformacijom Odeljenja za razvoj opština koje se bavilo direktnom podrškom lokalnim samoupravama u procesu uspostavljanja stabilnih mehanizama za implementaciju koncepta lokalnog ekonomskog razvoja..

Lokalni ekonomski razvoj je proces koji ima za cilj povećanje broja zaposlenih i povećanje dohotka po glavi stanovnika na teritoriji gde se proces sprovodi. Lokalni ekonomski razvoj je moguć jedino kroz saradnju privatnog i javnog sektora. Proces zahteva resurse i kontinirano strateško planiranje sa svim svojim pripadajućim fazama..

 

Odeljenje za razvoj teritorije nastaje kao sveobuhvatnija forma u organizacionoj strukturi Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, koja podrazumeva bazične potporne elemente savremenom, sveobuhvatnijem, konceptu održivog razvoja jedinica lokalne samouprave i regiona kome pripadaju, od koncepta koji je prvobitno tretirao samo ekonomski razvoj, kao esencijalan za svaku sredinu.

U cilju kvalitativnijeg i sveobuhvatnijeg odgovaranja na potrebe procesa implementacije koncepta održivog razvoja na teritoriji Šumadije i Pomoravlja formirano je Odeljenje za razvoj teritorije sa svojim pripadajućim sektorima:

  • Sektor strateškog planiranja
  • Sektor ruralnog razvoja
  • Sektor upravljanja razvojnim fondom i
  • Sektor za razvoj infrastrukture i zaštitu životne sredine.

Sektori Odeljenja za razvoj teritorije deluju sinhronizovano i organizovano u realizaciji definisanih planova baziranih na pricipima kontinuiranog unapređenja koncepta održivosti i njegove integracije u sve sfere delovanja lokalnih samouprava i ostalih stakeholdera sa lokalnog i regionalnog nivoa.

Naši partneri

Proces razvoja regionalnog strateškog dokumenta
Mreža nulte emisije
Mreža za podršku ruralnom razvoju
Razvojni fond Južnomoravskog regiona
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft