Realizovani Projekti

 

Situaciona analiza pristupa zdravoj pijaćoj vodi i sanitaciji za decu osnovnih škola u seoskim sredinama Šumadijskog i Pomoravskog okruga

 • Lokacija: Šumadija i Pomoravlje
 • Cilj projekta:
  Predloženi projekat ima istovremeno  dva cilja:
  • - da izvrši analizu situacije (GAP analiza) pristupa zdravoj pijaćoj vodi i sanitaciji dece u osnovnim školama, kao i sanitarni nadzor objekata u ruralnim područjima Šumadije i Pomoravlja, sa preliminarnom procenom investicije;
  • - da obezbedi izgradnju institucionalnih kapaciteta za zdravstvenu ispravnost vode za piće i sanitacije u školama, uključivanjem u razvojne procese izabrane predstavnike lokalnih relevantnih institucija i zainteresovanih strana.

  Ciljevi će se realizovati kroz razvoj pilot metodologije, izborom reprezentativnih primera osnovnih škola u seoskim sredinama na teritoriji, kako bi se omogućilo repliciranje i diseminacija projekata na ceo region i druge oblasti u zemlji i kako bi se obezbedila održivost projekta.

  Nacionalni ključni ekspert - Poziv za dostavljanje ponude.zip

  Nacionalni ekspertski tim - Poziv za dostavljanje ponude.zip

  Specijalizovano pravno lice - Poziv za dostavljanje ponude.zip

  Ekspert za ekonomske finansijske analize - Poziv za dostavljanje ponude.zip

  Ekspert za izradu Priručnika-Poziv za dostavljanje ponude.zip

 • Vrednost: 105 000.00 €
 • Uloga REDASP: Korisnici projekta su Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvo prosvete i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Republička direkcija za vode, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u Beogradu, Institut za javno zdravlje Kragujevac i stanovništvo Šumadije i Pomoravlja. Partner zadužen za implementaciju je REDASP Kragujevac, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, koja je ARRA (akreditovana regionalna agencija za razvoj) za teritoriju Šumadije i Pomoravlja.
 • Donatori:
  Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare Italia

Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu

 • Lokacija: Šumadija i Pomoravlje
 • Cilj projekta:

  Opšti cilj projekta je doprinos očuvanju i zaštiti predela na teritoriji Šumadije i Pomoravlja.

  Specifični cilj projekta je identifikacija i procena predela na teritoriji Šumadije i Pomoravlja i stvaranje mehanizma za  strateško upravljanje i očuvanje kvaliteta predela u skladu sa Konvencijom o predelu.

 • Vrednost: 89 650.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Analiza potencijala za razvoj industrijskih zona i tehnoloških parkova

 • Lokacija: Region Šumadije i Pomoravlja
 • Cilj projekta:
  Stvaranje preduslova za ekonomski razvoj i investicije kroz razvoj programa i dokumentacije za razvoj industrijskih zona, industrijskih i tenoloških parkova u regionu, odnosno stvaranje preduslova za investiranje kroz pripremu baze podataka o postojećim resursima i planiranim površinama za izgradnju industrijskih i drugih privrednih objekata i kompleksa.
 • Vrednost: 50 000.00 €
 • Uloga REDASP: Nosilac projekta
 • Donatori:
  Južnomoravski region Republike Češke/South Moravian Region, Opštine u regionu Šumadije i Pomoravlja/Municipalities of Šumadija and Pomoravlje Region

AUTONET

 • Lokacija: Region Šumadije i Pomoravlja
 • Cilj projekta:
  Unapređenje tehničkih i upravljačkih kapaciteta domaćih preduzeća iz oblasti autokomponentistike, kao i povezivanje sa srodnim preduzećima iz Italije
 • Vrednost: 170 000.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Vlada Republike Italije/Italian Government
 • Partneri:
  Agencija za međunarodnu saradnju regije Pijemont/Piemonte Agency for Investments, Export and Tourism, Asocijacija privrednih komora regije Pijemonte/The Chambers of Commerce of Piedmont, Grad Torino/The City of Turin, Privredna komora grada Torina/Torino Chamber of Commerce

Biznis inovacioni centar

 • Lokacija: Grad Kragujevac
 • Cilj projekta:
  Formiranje biznis inovativnog centra sa ciljem kreiranja  poslovnog ambijenta podsticajnog za osnivanje inovativnih biznisa i ubrzan rast  postojećih biznisa, zasnovan na inovacijama i mreži znanja.
 • Vrednost: 1 500 000.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Grad Kragujevac/City of Kragujevac, Ministarstvo za nacionalni investicioni plan/Ministry for National Investment Plan

Desk za internacionalizaciju poslovanja MSP

 • Lokacija: Region Šumadije i Pomoravlja i italijanska regija Reggio Emilia
 • Cilj projekta:
  Stvaranje mogućnosti za direktnu poslovnu saradnju između malih i srednjih preduzeća iz regiona Šumadije i Pomoravlja i italijanske regije Reggio Emilia.
 • Vrednost: 32 000.00 €
 • Uloga REDASP: Nosilac projekta
 • Donatori:
  UNOPS

Edukacija poljoprivrednih proizvođača i nosilaca poljoprivrednog razvoja

 • Lokacija: Opštine: Knić, Lapovo, Rača i Topola
 • Cilj projekta:
  Stvaranje preduslova za moderan razvoj poljoprivrednih gazdinstava i primenu direktnih programa edukacije.
 • Vrednost: 10 000.00 €
 • Uloga REDASP: Nosilac projekta
 • Donatori:
  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede/Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Entalpije za energetski efikasne zgrade u Jadranskoj regiji - LEGEND

 • Lokacija: Italija, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora
 • Cilj projekta:
  Opšti cilj projekta je promovisanje energetske efikasnosti i eksploatacije  geotermalne energije niske entalpije u jadranskoj oblasti kroz razvoj pilot projekata u javnim i stambenim zgradama , kao  i praćenje reazvoja troskova/dobiti.
 • Vrednost: 3 085 540.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  IPA Jadranski program prekogranične saradnje / The IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme
 • Partneri:
  Dubrovacko - neretvanska regija, Hrvatska / Dubrovnik-Neretva Region, Croatia, Geološki zavod Sloveniјe / Geological Survey of Slovenia, Istarska regija - Hrvatska / Istria Region - Croatia, Lokalna inicijativa razvoja - Banja Luka / Local Development Initiative Banja Luka, Opština Skadar, Albanija / Municipality of Scutari, Albania, Provincija Ferara,Italija/ Province of Ferrara, Italy, Provincija Teramo, Italija / Province of Teramo – Italy, Regija Emilija Romanja, Italija / Emilia Romagna Region, Italija, Regija Pulja- Odeljenje za ekonomski razvoј, istražhivanje i konkurentnost / Puglia Region – Economic Development Department – Research and competitiveness unit, Regija Veneto/Veneto Region, Savet za ekološku gradnju Crne Gore / Montenegro Green Building Council

FORMAT

 • Lokacija: Region Šumadije i Pomoravlja
 • Cilj projekta:
  Unapređenje znanja i veština  menadžmenta MSP iz regiona u oblastima planiranja, organizacije preduzeća i finansijske analize poslovanja.
 • Vrednost: 13 000.00 €
 • Uloga REDASP: Nosilac projekta
 • Donatori:
  Regija Emilia Romagna/Emilia Romagna Region, Vlada Republike Italije/Italian Government

Grant program samozapošljavanja

 • Lokacija: Gradovi Kragujevac i Jagodina i opštine Rača, Knić, Batočina i Lapovo.
 • Cilj projekta:
  Podrška procesu samozapošljavanja na teritoriji gradova Kragujevca i Jagodine i opština Rača, Knić, Batočina i Lapovo.
 • Vrednost: 1 200 000.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Grad Kragujevac/City of Kragujevac, HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V., USAID - ACDI VOCA
1 2 3 4
Godina preduzetništva 2016
NIRAS
Centar za E - dozvole
Idejom do razvoja
METRIS wine
Javne Nabavke
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
ILS LEDA
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft