Realizovani Projekti

 

Građenje brenda ADRION u turizmu: zadovoljenje svih čula - ADRION 5 SENSES

 • Lokacija: Jadransko-jonski region
 • Cilj projekta:
  Opšti cilj je izgradnja i promovisanje brenda ADRION u turizmu putem senzornog iskustva turista, njihovim zadovoljenjem  svih pet čula. Specifični cilj je usmeriti napore zainteresovanih strana ADRION-a na održivo planiranje fizičkih / virtuelnih postavki i valorizaciju i očuvanje prirodnog / kulturnog nasleđa destinacije koja nudi pozitivna i nezaboravna iskustva, što će dovesti do pozitivnih ishoda, kao što je lojalnost turista.Projekat ima za cilj da koristi tehnologiju za stvaranje intenzivnih iskustava na destinaciji. Destinacija ADRION ima priliku da bolje odgovori na multisenzornu prirodu turističkog iskustva kako bi dizajnirao iskustva istražujući potencijal IKT.
 • Vrednost: 1 437 076.12 €
 • Uloga REDASP: Projektni partner
 • Donatori:
  Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme
 • Rezultati:
  Glavni rezultati projekta uključuju zajedničku strategiju i akcioni plan za upravljanje destinacijama ADRION, mrežu transnacionalne saradnje ADRION 5 SENSES i promotivne alate (Mapa čula, višejezična veb platforma i izložbeni centri) od kojih će imati koristi lokalne, regionalne i nacionalne vlasti , MSP, organizacije za podršku poslovanju, akademska zajednica itd.ADRION 5 SENSES ima za cilj da izgradi brend ADRION u celoj Programskoj oblasti i stoga je transnacionalna komponenta integralni deo projektnih aktivnosti svih partnera.

  5SENSES

Međuregionalne mreže elektromobilnosti za međugradsku niskougljeničnu mobilnost – EnerMOB

 • Lokacija: Jadransko - jonski region
 • Cilj projekta:

  ENERMOB projekat ima za cilj da implementira "Međuregionalne mreže za elektromobilnost" koji povezuju jadransko-jonske regije na transnacionalnom nivou sa istim standardima.

  Specifični ciljevi projekta:

  1. Definisanje zajedničkih smernica za primenu sistema elektromobilnosti prema istim tehničkim standardima i komunikacionim protokolima.

  2. Sprovođenje zajedničkih strategija za mobilnost i urbanističko planiranje sistema elektromobilnosti u okviru postojećih regionalnih transportnih mreža.

  3. Sprovođenje regionalne "mreže malih razmera" koja omogućava međusobno izmeštanje električnog transporta između gradova, ruralnih područja i intermodalnih terminala.

 • Vrednost: 1 265 918.62 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme
 • Partneri:
  Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Primorsko-goranska županija/Primorje-Gorski Kotar County, Region of Peloponnese, Regionalna razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica / Regional development agency of Northern Primorska Ltd Nova Gorica
 • Rezultati:

  Glavni očekivani rezultati projekta su jačanje kapaciteta za planiranje i implementaciju jadransko-jonskih "međuregionalnih mreža za elektromobilnost", povezivanje regionalnih "malih mreža za infrastrukturu" na transnacionalnom nivou i promovisanje transportnih rešenja sa niskim emisijama ugljenika.

  Više informacija o projektu na: https://enermob.adrioninterreg.eu/

  enermob

Situaciona analiza pristupa zdravoj pijaćoj vodi i sanitaciji za decu osnovnih škola u seoskim sredinama Šumadijskog i Pomoravskog okruga

 • Lokacija: Šumadija i Pomoravlje
 • Cilj projekta:
  Predloženi projekat ima istovremeno  dva cilja:
  • - da izvrši analizu situacije (GAP analiza) pristupa zdravoj pijaćoj vodi i sanitaciji dece u osnovnim školama, kao i sanitarni nadzor objekata u ruralnim područjima Šumadije i Pomoravlja, sa preliminarnom procenom investicije;
  • - da obezbedi izgradnju institucionalnih kapaciteta za zdravstvenu ispravnost vode za piće i sanitacije u školama, uključivanjem u razvojne procese izabrane predstavnike lokalnih relevantnih institucija i zainteresovanih strana.

  Ciljevi će se realizovati kroz razvoj pilot metodologije, izborom reprezentativnih primera osnovnih škola u seoskim sredinama na teritoriji, kako bi se omogućilo repliciranje i diseminacija projekata na ceo region i druge oblasti u zemlji i kako bi se obezbedila održivost projekta.

  Nacionalni ključni ekspert - Poziv za dostavljanje ponude.zip

  Nacionalni ekspertski tim - Poziv za dostavljanje ponude.zip

  Specijalizovano pravno lice - Poziv za dostavljanje ponude.zip

  Ekspert za ekonomske finansijske analize - Poziv za dostavljanje ponude.zip

  Ekspert za izradu Priručnika-Poziv za dostavljanje ponude.zip

 • Vrednost: 105 000.00 €
 • Uloga REDASP: Korisnici projekta su Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvo prosvete i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Republička direkcija za vode, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u Beogradu, Institut za javno zdravlje Kragujevac i stanovništvo Šumadije i Pomoravlja. Partner zadužen za implementaciju je REDASP Kragujevac, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, koja je ARRA (akreditovana regionalna agencija za razvoj) za teritoriju Šumadije i Pomoravlja.
 • Donatori:
  Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare Italia

Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama

Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu

 • Lokacija: Šumadija i Pomoravlje
 • Cilj projekta:

  Opšti cilj projekta je doprinos očuvanju i zaštiti predela na teritoriji Šumadije i Pomoravlja.

  Specifični cilj projekta je identifikacija i procena predela na teritoriji Šumadije i Pomoravlja i stvaranje mehanizma za  strateško upravljanje i očuvanje kvaliteta predela u skladu sa Konvencijom o predelu.

 • Vrednost: 89 650.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Šumadijska šljiva

Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga

Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Integrisane strategije razvoja sporog, zelenog i zdravog turizma - INSiGHTS

 • Lokacija: Slovačka, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Bugarska, Nemačka, Rumunija, Srbija
 • Cilj projekta:

  Glavni cilj projekta jeste da podstakne održivo korišćenje prirodnog i kulturnog nasleđa uključenih područja u Dunavskom regionu u cilju očuvanja i unapređenja netaknutih lokalnih resursa obezbeđujući izvanredan potencijal ovih oblasti kao atraktivnih destinacija za razvoj zdravog i sporog turizma i tako poslužiti kao osnova za razvoj odgovornog zelenog turizma.

  Specifični ciljevi projekta:

  • Uspostavljanje integrisanih planova upravljanja održivog turizma
  • Promovisanje koordinisanih i “smart” turističkih proizvoda povezanih sa “zelenim putevima”
  • Stimulisanje eko-svesnog i zdravog načina života kroz zeleni turizam

  Liflet projekta možete preuzeti ovde

 • Vrednost: 2 308 170.50 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Interreg Danube Transnational Programme
 • Partneri:
  CEEweb for Biodiversity, Hungary, Development centre of the Heart of Slovenia, Donautal-Aktiv e.V. Registered Association, Germany, Harghita County Council, Romania, Institute for Tourism, Croatia, Istrian Region - Administrative Department for Tourism, Croatia, Komárom-Esztergom County, Hungary, Local Action Group “Central Istria”, Croatia, Plovdiv District Administration, Bulgaria, Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation, Slovakia, Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises, Bulgaria, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria, Zala County Government, Hungary

Kompjuterizacija visokih performansi za efikasne inovacije u Dunavskom regionu – InnoHPC

 • Lokacija: Slovenija, Rumunija, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Slovačka, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska
 • Cilj projekta:

  Specifični ciljevi projekta su:

  InnoHPC će raširiti HPC kao tehnologiju opšte namene koja doprinosi poboljšanju inovativnih kapaciteta preduzeća, posebno malih i srednjih preduzeća, povećanjem pristup postojećoj infrastrukturi HPC i pružanje integrisanih usluga, sa fokusom na automobilski i elektronski sektor. U ovom procesu, InnoHPC će smanjiti jaz između istraživačkih instituta i preduzeća, kroz povećanje svesti o potencijalima HPC u rešavanju poslovnih problema i unapređenju poslovnog značaja naučnih znanja.

  InnoHPC će razviti alate za povećanje kapaciteta za poboljšanje znanja i veština potrebnih za efikasno korišćenje HPC u inovativne procese. Sredstva će se fokusirati na HPC pružalaca i korisnika. Oni će poboljšati preduzetničke veštine HPC provajdera (visokoškolskih institucija i istraživačkih instituta), njihove kapacitete za rešavanje problema, kao i razvoj kapaciteta preduzeća, posebno MSP, da shvati i otkrije mogućnosti koje HPC nudi, sa fokusom na elektronski i automobilski sektor.

  InnoHPC će se povećati transnacionalnu saradnju u Dunavskom regionu, povezivanjem malih i srednjih preduzeća, HPC provajdera, regionalnih razvojnih agencija i institucija javne poslovne podrške u InnoHPC Lab-u i omogućavanjem formiranja lanaca industrijskih vrednosti u elektronskoj i automobilskoj industriji. Transnacionalni pristup postojećim kapacitetima HPC, preko celog dunavskog regiona, će povećati iskorišćenost postojeće infrastrukture, bez potrebe za dodatnim skupim investicijama u hardver.

 • Vrednost: 2 054 600.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Interreg Danube Transnational Programme
 • Partneri:
  Agency for Innovation and Technology Transfer, Moldova, Budapest Chamber of Commerce and Industry, Hungary, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Electronic and electrical engineering association, Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, Romania, Faculty of Information studies in Novo mesto, Slovenia, IT4Innovations National Supercomputing Center, VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi and Prokletije, Montenegro, Research Centre Regional and Global Development, Bulgaria, RISC Software GmbH, Austria, Sarajevo Economic Region Development Agency, Bosnia and Herzegovina, Technical University of Kosice, Slovakia, The University of Edinburgh, Edinburgh Parallel Computing Centre, United Kingdom, University of Ljubljana, Slovenia, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Serbia, University of Rijeka, Center for Advanced Computing and Modelling, Croatia, Waterford Institute of Technology, Ireland, West University of Timisoara, Romania
1 2 3 4 5
EU Integracije
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft