Realizovani Projekti

 

Situaciona analiza pristupa zdravoj pijaćoj vodi i sanitaciji za decu osnovnih škola u seoskim sredinama Šumadijskog i Pomoravskog okruga

 • Lokacija: Šumadija i Pomoravlje
 • Cilj projekta:
  Predloženi projekat ima istovremeno  dva cilja:
  • - da izvrši analizu situacije (GAP analiza) pristupa zdravoj pijaćoj vodi i sanitaciji dece u osnovnim školama, kao i sanitarni nadzor objekata u ruralnim područjima Šumadije i Pomoravlja, sa preliminarnom procenom investicije;
  • - da obezbedi izgradnju institucionalnih kapaciteta za zdravstvenu ispravnost vode za piće i sanitacije u školama, uključivanjem u razvojne procese izabrane predstavnike lokalnih relevantnih institucija i zainteresovanih strana.

  Ciljevi će se realizovati kroz razvoj pilot metodologije, izborom reprezentativnih primera osnovnih škola u seoskim sredinama na teritoriji, kako bi se omogućilo repliciranje i diseminacija projekata na ceo region i druge oblasti u zemlji i kako bi se obezbedila održivost projekta.

  Nacionalni ključni ekspert - Poziv za dostavljanje ponude.zip

  Nacionalni ekspertski tim - Poziv za dostavljanje ponude.zip

  Specijalizovano pravno lice - Poziv za dostavljanje ponude.zip

  Ekspert za ekonomske finansijske analize - Poziv za dostavljanje ponude.zip

  Ekspert za izradu Priručnika-Poziv za dostavljanje ponude.zip

 • Vrednost: 105 000.00 €
 • Uloga REDASP: Korisnici projekta su Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstvo prosvete i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Republička direkcija za vode, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u Beogradu, Institut za javno zdravlje Kragujevac i stanovništvo Šumadije i Pomoravlja. Partner zadužen za implementaciju je REDASP Kragujevac, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, koja je ARRA (akreditovana regionalna agencija za razvoj) za teritoriju Šumadije i Pomoravlja.
 • Donatori:
  Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare Italia

Unapređenje kapaciteta regiona Šumadije i Pomoravlja za primenu Evropske konvencije o predelu

 • Lokacija: Šumadija i Pomoravlje
 • Cilj projekta:

  Opšti cilj projekta je doprinos očuvanju i zaštiti predela na teritoriji Šumadije i Pomoravlja.

  Specifični cilj projekta je identifikacija i procena predela na teritoriji Šumadije i Pomoravlja i stvaranje mehanizma za  strateško upravljanje i očuvanje kvaliteta predela u skladu sa Konvencijom o predelu.

 • Vrednost: 89 650.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Šumadijska šljiva

Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga

Integrativni model razvoja kreativnih industrija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja

 • Lokacija: Republika Srbija
 • Cilj projekta:

  Opšti cilj - unapređenje poslovne infrastrukture i razvoj mehanizama za podršku MSPP i doprinos smanjenju nezaposlenosti u regionu Šumadije i Pomoravlja.

  Specifični cilj 1 – Povećanje kapaciteta Poslovnog inkubatora (PI) i unapređenje usluge za eksperimentisanje i inovacije studenata kroz pristup adekvatnom miksu poslovnih veština, softveru, opremi i izvorima finansiranja.

  Specifični cilj 2 - Stvaranje uslova za integrisanje kreativnih industrija u razvojne strategije putem uspostavljanja mehanizama za umrežavanje i razvoj partnerstva između javnog, privatnog i nevladinog sektora, i pružanje usluga podrške inovativnim MSPP, u cilju unapređenja kapaciteta teritorije Šumadije i Pomoravlja za korišćenje razvojnih potencijala koji se nalaze u raznolikosti kreativnog izražavanja.

  Specifični cilj 3 – Razvoj mehanizama za stvaranje start ap kompanija kroz uvođenje inovativne softverske platforme za razvoj i unapređenje rada poslovnog inkubatora.

 • Vrednost: 70 000.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu zadužen za realizaciju aktivnosti formiranja Regionalnog klastera kreativnih industrija (RKKI) kao operativnih uslova za stavljanje kreativnosti u funkciju ekonomskog razvoja.
 • Donatori:
  Razvojna agencija Srbije
 • Partneri:
  Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac, Filološko - umetnički fakultet Kragujevac

Mehanizmi za podršku uvođenja Inovacija u proizvodnju i pristup Tržištu proizvođača vina Šumadijskog vinskog rejona - METRIS wine

 • Lokacija: Šumadija
 • Cilj projekta:

  Opšti cilj projekta je doprinos razvoju privrede na teritoriji Centralne Srbije kroz razvoj mehanizama za podršku preduzetništvu i uvođenje inovacija u proizvodnju i pristup tržištu.

  Specifični ciljevi su:

  • -  Razvoj novih poslovnih usluga u oblasti vinarstva i vinogradarstva na teritoriji Šumadijskog rejona zasnovanim na realnim potrebama mikro, malih i srednjih preduzećima i preduzetnika u sektoru
  • - Razvoj Udruženja proizvođača vina, sa posebnim akcentom na razvoj zajedničkog proizvoda
  • -  Razvoj poslovnih kapaciteta mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje u okviru logističkog lanca proizvođača vina na teritoriji Šumadijskog rejona
  • -  Stimulisanje poslovnog udruživanja na teritoriji Šumadije i kreiranja lanaca vrednosti u cilju povećanja stepena finalizacije proizvoda.
 • Vrednost: 81 000.00 €
 • Uloga REDASP: Nosilac projekta
 • Donatori:
  Razvojna agencija Srbije

Samoprocena stanja jednakog pristupa vodi i sanitaciji u Srbiji

 • Lokacija: Šumadija i Pomoravlje
 • Cilj projekta:

  Ciljevi projekta su:

  ·         Postizanje boljeg razumevanja situacije i izazova jednakog pristupa vodi i sanitaciji

  ·         Identifikovanje relevantnih zainteresovanih strana kako bi doprinelo poboljšanju jednakog pristupa vodi i sanitaciji i podizanje svesti o ravnopravnom pristupu

  Razvijanje sveobuhvatnog pregleda postojećih mera politike za rešavanje nejednakosti u pristupu vodi i sanitaciji i identifikovanje informacija i praznina u politici kako bi se osigurao ravnopravan pristup vodi i sanitaciji.
 • Vrednost: 36 650.00 €
 • Uloga REDASP: Projekat “Samoprocena stanja jednakog pristupa vodi i sanitaciji u Srbiji ” se realizuje u okviru Protokola o vodi i zdravlju, kome je Republika Srbija pristupila 16. aprila 2013. godine i doprinosi implementaciji Protokola kroz identifikaciju trenutnog stanja u Republici Srbiji u vezi sa jednakim pristupom pijaćoj vodi i sanitaciji. U okviru projekta će biti sprovedeno istraživanje na teritoriji Šumadije i Pomoravlja, uz učešće velikog broja organizacija nadležnih za pitanja voda i sanitacije na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.
 • Donatori:
  United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
 • Rezultati:
  Projekat će doprineti implementaciji Protokola o vodama i zdravlju i dostizanju ljudskih prava na vodu i sanitaciju kroz:

  • podizanje pitanja koja se odnose na oblast ravnopravng pristupa vodama i sanitaciji u Srbiji;
  • stvaranje osnove za planiranje i razvoj posebnih aktivnosti koje treba da budu usvojene od strane srpskih vlasti (i drugih zainteresovanih strana po potrebi).

Analiza potencijala za razvoj industrijskih zona i tehnoloških parkova

 • Lokacija: Region Šumadije i Pomoravlja
 • Cilj projekta:
  Stvaranje preduslova za ekonomski razvoj i investicije kroz razvoj programa i dokumentacije za razvoj industrijskih zona, industrijskih i tenoloških parkova u regionu, odnosno stvaranje preduslova za investiranje kroz pripremu baze podataka o postojećim resursima i planiranim površinama za izgradnju industrijskih i drugih privrednih objekata i kompleksa.
 • Vrednost: 50 000.00 €
 • Uloga REDASP: Nosilac projekta
 • Donatori:
  Južnomoravski region Republike Češke/South Moravian Region, Opštine u regionu Šumadije i Pomoravlja/Municipalities of Šumadija and Pomoravlje Region

AUTONET

 • Lokacija: Region Šumadije i Pomoravlja
 • Cilj projekta:
  Unapređenje tehničkih i upravljačkih kapaciteta domaćih preduzeća iz oblasti autokomponentistike, kao i povezivanje sa srodnim preduzećima iz Italije
 • Vrednost: 170 000.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Vlada Republike Italije/Italian Government
 • Partneri:
  Agencija za međunarodnu saradnju regije Pijemont/Piemonte Agency for Investments, Export and Tourism, Asocijacija privrednih komora regije Pijemonte/The Chambers of Commerce of Piedmont, Grad Torino/The City of Turin, Privredna komora grada Torina/Torino Chamber of Commerce

Biznis inovacioni centar

 • Lokacija: Grad Kragujevac
 • Cilj projekta:
  Formiranje biznis inovativnog centra sa ciljem kreiranja  poslovnog ambijenta podsticajnog za osnivanje inovativnih biznisa i ubrzan rast  postojećih biznisa, zasnovan na inovacijama i mreži znanja.
 • Vrednost: 1 500 000.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Grad Kragujevac/City of Kragujevac, Ministarstvo za nacionalni investicioni plan/Ministry for National Investment Plan
1 2 3 4 5
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft