Ekonomija i ljudski resursi

Zarade

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku na kraju 2021. godine prosečna zarada bez poreza i doprinosa na nivou Šumadijskog okruga je iznosila 60514 dinara (517 EUR), dok je u isto vreme prosečna zarada bez poreza i doprinosa na nivou Pomoravskog okruga bila nešto niža – 52970 dinara (452 EUR). Na teritoriji Šumadijskog okruga zabeležen je rast u odnosu na 2020. godinu od 9%. Takođe je i na teritoriji Pomoravskog okruga zabeležen rast zarada u odnosu na 2020. godinu od 7,65%.

Spoljnotrgovinska razmena


Prema podacima Regionalne privredne komore Kragujevac spoljnotrgovinsku razmenu Šumadije i Pomoravlja, u proteklom periodu, karakteriše porast njenih nominalnih vrednosti. Poredeći podatke koji se odnose na 2009. godinu sa odgovarajućim podacima koji se odnose na 2002. godinu, uočljiv je porast uvoza od 3,4 puta i dok je ukupna vrednost izvoza povećana 3,5 puta. Tako je 2009. godine ukupna spoljnotrgovinska razmena regiona iznosila 697856922 američka dolara, pri čemu je pokrivenost uvoza izvozom 46,9%. Ipak treba reći da je 2008. godine postignut najviši nivo spoljnotrgovinske razmene u posmatranom periodu – 831129423 američka dolara, kada je pokrivenost uvoza izvozom bila takođe najviša – 66,8%.

U strukturi uvoza po državama najveće učešće se odnosi na Republiku Italiju – 31,8%, Švajcarsku – 12,6%, Saveznu Republiku Nemačku – 8,3% i Republiku Austriju – 6,7%. Sa druge strane države u koje se najviše izvozi iz regiona Šumadije i Pomoravlja jesu: Bosna i Hercegovina – 17,1%, Republika Crna gora – 15,8%, Savezna Republika Nemačka – 8% i Republika Slovenija – 7,9%.

U strukturi spoljnotrgovinske razmene regiona Šumadije i Pomoravlja po sektorima delatnosti na strani uvoza dominiraju podsektori prerađivačke industrije: Proizvodnja saobraćajnih sredstava – 22,9%, Proizvodnja ostalih mašina i uređaja – 17,7%, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda – 14,7%, Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda – 11,2%.

Slično uvozu, i u strukturi izvoza dominiraju podsektori prerađivačke industrije: Proizvodnja ostalih mašina i uređaja – 13,8%, Proizvodnja osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda – 13,4%, Proizvodnja električnih i optičkih uređaja - 12,5%, Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića – 12%.

Privredni subjekti

Prema podacima Agencije za privredne registre na kraju 2021. godine u regionu Šumadije i Pomoravlja je bilo aktivno 5441 privredno društvo i 19415 preduzetnika.


Struktura prIVREDNIH DRUŠTAVA prema brojnosti

Aranđelovac Batočina Knić Kragujevac Lapovo Rača Topola
480 89 121 2026 55 72 244

Despotovac Jagodina Paraćin Rekovac Svilajnac Ćuprija
150 838 642 73 262 389


Struktura preduzeća prema sektorima delatnosti

Trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila 2114
Prerađivačka industrija 1217
Poslovi sa nekretninama, iznajmljivanje 486
Saobraćaj, skladištenje i veze 414
Građevinarstvo 255
Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda 225

Struktura preduzeća, registrovanih na teritoriji regiona, pokazuje da najveći broj preduzeća pripada sektorima trgovine i prerađivačke industrije, na koje se redom odnose 40,3% i 23,2% svih preduzeća regiona.

U okviru sektora prerađivačke industrije najveći broj preduzeća posluje u okviru podsektora proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića – 21,4%, proizvodnje osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda – 14,5%,  proizvodnje celuloze i papira i izdavačke delatnosti – 9%, prerade drveta i proizvoda od drveta – 8,3% i proizvodnje proizvoda od ostalih nemetalnih minerala – 8,1%.


Struktura preduzetnika prema brojnosti

Aranđelovac Batočina Knić Kragujevac Lapovo Rača Topola
1886 347 431 8175 233 336 831

Despotovac Jagodina Paraćin Rekovac Svilajnac Ćuprija
642 2302 1945 231
990 1066


Struktura preduzetnika prema sektorima delatnosti

Trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila 5925
Prerađivačka industrija 2976
Saobraćaj, skladištenje i veze 1528
Hoteli i restorani 1421
Građevinarstvo 1354
Poslovi sa nekretninama, iznajmljivanje 1266
Druge komunalne, društvene i lične usluge 859

Slično strukturi preduzeća i struktura preduzetnika po sektorima delatnosti pokazuje dominantnost sektora trgovine i prerađivačke industrije u okviru kojih posluje 37,2%, odnosno 18,7% preduzetnika regiona. 

Među aktivnim preduzetnicima, koji posluju u okviru sektora prerađivačke industrije, najveći je broj onih koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda i pića – 23,5%, proizvodnjom osnovnih metala i standardnih metalnih proizvoda – 14,3%, odnosno proizvodnjom tekstila i tekstilnih proizvoda – 12,2%.

Zaposlenost/nezaposlenost


Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku na kraju 2021. godine na teritoriji regiona Šumadije i Pomoravlja bilo je registrovano ukupno 143098 zaposlenih lica, od čega se 45% odnosilo na žensku populaciju. Posmatrajući pojedinačno po okruzima broj zaposlenih u Šumadijskom okrugu je iznosio 90180, dok je u isto vreme broj zaposlenih lica u Pomoravskom okrugu bio 52918.


Ako se posmatra struktura zaposlenih lica po sektorima delatnosti može se zaključiti da isti sektori, kako u Šumadijskom, tako i u Pomoravskom okrugu, učestvuju u zapošljavanju najvećeg broja stanovništva. Ovde posebno treba izdvojiti sektor prerađivačke industrije kao dominantan sektor po broju zaposlenih lica. Naime, ovaj sektor u ukupnoj uposlenosti stanovništva regiona učestvuje sa 26.9%. Ovako visok procenat koji se odnosi na sektor prerađivačke industrije je, u najvećoj meri posledica višedecenijske tradicije koja postoji, pre svega u oblasti metaloprerađivačke industrije i industrije nemetala. Sledeći sektor po zastupljenosti u zaposlenosti jeste sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila na koji se odnosi 18.9% zaposlenih lica. 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku na kraju 2021. godine na teritoriji regiona Šumadije i Pomoravlja bilo je registrovano ukupno 44489 nezaposlenih lica, od čega 24284 u Šumadijskom okrugu i 20205 u Pomoravskom okrugu. Udeo ženske populacije u ukupnom broju registrovanih nezaposlenih lica iznosi 58.9%.

Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft