Strateško planiranje - Usluge

 

Izrada strategija održivog ravoja

 • Odeljenje: Strateško planiranje
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Podrška opštinama sa teritorije Šumadije i Pomoravlja, koje imaju potrebe da u susret EU fondovima, pravilima, standardima, principima i njihovoj primeni u praksi, izrade novu ili izvrše reviziju postojeće strategije, tj. dokument zasnovan na principima održivosti.

  Podrška opštinama je, pored lokalnih, u izradi i regionalnih strategija, odnosno, ažuriranju iste nakon završetka perioda trajanja. REDASP putem svoje metodologije strateškog planiranja, kroz radioničarski rad i na bazi participativnog pristupa, izrađuje lokalne i regionalne strateške dokumente.
Pisanje projekata po pravilima EU

 • Odeljenje: Strateško planiranje
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  U skladu sa aktuelnim pozivima i konkursima EU, pružanje intenzivne podrške lokalnim samouprava Šumadije i Pomorvlja u pisanju predloga projekata i sprovođenje svih pratećih aktivnosti.
Pružanje podrške kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj sa teritorije Šumadije i Pomoravlja

 • Odeljenje: Strateško planiranje
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Podizanje kapaciteta KLER-ova za pružanje kvalitetnijih usluga žiteljima svojih opština.

  Podrška u pisanju projekata po standardima EU i informaciono opsluživanje kancelarija neophodnim informacijama.

  Rešavanje svakodnevnih problema u radu kancelarija.

  Brojne aktivnosti ne temu umrežavanja kancelarija i stvaranja zajedničkog identiteta procesu lokalnog ekonomskog razvoja na teritoriji Šumadije i Pomoravlja.

  Organizovanje obuka na teme podrške procesu planiranja lokalnog ekonomskog razvoja.1
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft