Razvoj MSPP - Usluge

 

Izrada analiza, studija i promotivnih materijala

 • Odeljenje: Razvoj MSPP
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Pružanje usluga dodatne vrednosti i rešenja koji donose dodanu vrednost resursima i imovini klijenata:  

  • Izrada predstudija izvodljivosti,
  • Izrada studija izvodljivosti,
  • Izrada sektorskih analiza,
  • Izrada analiza o stanju u MSP sektoru,
  • Izrada vodiča za MSPP (Proces registracije, Izvori finansijske podrške, Mogućnosti za izvoz),  
  • Izrada Newsletter-aPodrška razvoju inovativnosti

 • Odeljenje: Razvoj MSPP
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Pružanje podrške u razvoju inovativnosti i dijagnostifikovanje inovacionih potencijala  malih i srednjih preduzeća radi povećanja njihove konkurentnosti i otvaranje novih radnih mesta.
Podrška razvoju omladinskog preduzetništva

 • Odeljenje: Razvoj MSPP
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Pružanje podrške i podsticaja za razvoj preduzetništva među omladinskom populacijom kroz praktičnu obuku o preduzetničkim veštinama, po metodologiji međunarodnih programa.
Poslovno informisanje

 • Odeljenje: Razvoj MSPP
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Mogućnost pristupa do prave informacije za donošenje odgovarajućih poslovnih odluka, poštujući zahteve savremenog poslovnog okruženja, putem:

  • Informisanja o aktuelnim programima
  • Korišćenja baza podataka Regionalne agencije
  • Informisanja prema zahtevu klijenataPoslovno povezivanje (na nacionalnom i internacionalnom nivou)

 • Odeljenje: Razvoj MSPP
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  U svrhu stvaranja novih poslovnih kontakata, otvaranju novih tržišta i mogućnosti upoznavanja sa novim tehnologijama, dobavljačima ili partnerima u zajedničkim ulaganjima, REDASP pruža usluge:

  • Izrada profila preduzeća,
  • Uspostavljanje kontakata sa partnerima,
  • Povezivanje MSP sa kreditnim institucijama i donatorskim organizacijama,
  • Organizacija poslovnih sastanaka (pojedinačnih i grupnih),
  • Istraživanje tržišta,
  • Podrška u nastupu na sajmu,
  • Logistička podrška,
  • Usluge prema zahtevu klijenata  


Pružanje savetodavnih usluga

 • Odeljenje: Razvoj MSPP
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Podrška kako potencijalnim preduzetnicima, tako i mikro, malim i srednjim preduzećima, kroz pružanje poslovnih i savetodavnih usluga sa ciljem poboljšanja njihovog kvaliteta i konkurentske sposobnosti:

  • Registracija preduzeća/preduzetnika,
  • Pravni saveti,
  • Izrada biznis planova,
  • Konsultacije u vezi izrade vizuelnog identiteta,
  • Konsultacije u vezi dozvola za izgradnju,
  • Obilasci klijenata na terenu,
  • Monitoring,
  • Tehnička podrška u pripremi neophodne dokumentacije pri sprovođenju nacionalnih programa,
  • Savetodavne usluge prema zahtevu klijenataRazvoj finansijskih mehanizama za podršku razvoju MSP

 • Odeljenje: Razvoj MSPP
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Podrška u stvaranju okvira za razvoj održivog, međunarodno konkurentnog sektora MSP, kroz povećanje efikasnih mehanizama i instrumenata koji aktiviraju i unapređuju sektor privatnog preduzetništva, putem:  

  • Formiranja i upravljanja regionalnim garancijskim fondovima,
  • Kreiranja i upravljanja mikrokreditnim šemama za početnike u biznisu,
  • Kreiranja i i upravljanja Grant šemama za početnike u biznisu,
  • Realizacije nacionalnih kreditnih programaRazvoj mehanizama za promovisanje udruživanja i stvaranje lanaca vrednosti

 • Odeljenje: Razvoj MSPP
 • Detaljnije: [ detaljno + ]

  Pružanje podrške u ostvarenju saradnje između preduzeća i organizacija koje ih podržavaju, putem razvoja poslovnih mreža i klastera.Razvoj novih usluga

 • Odeljenje: Razvoj MSPP
 • Detaljnije: [ detaljno + ]
  • Mentoring program za MSP u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA),
  • Program poslovnog rasta i razvoja u saradnji sa Business Innovation Programs (BIP),
  • Usluge izvozno orijentisanim sektorima1
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft