Aktuelni Projekti

 

Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama

Šumadijska šljiva

 • Lokacija: Šumadijski upravni okrug
 • Cilj projekta:

  Opšti cilj projekta je:

  • Doprinos razvoju teritorijalnog identiteta šumadijskog regiona kroz pružanje podrške sektoru voćarstva.

  Specifični ciljevi projekta su:

  • Poboljšanje konkurentnosti proizvođača i prerađivača šljive kroz unapređenje tehnoloških, tehničkih i ljudskih kapaciteta i razvoj proizvodnje proizvoda sa dodatnom vrednošću na teritoriji Šumadijskog regiona.
  • Poboljšanje vidljivosti i tržišne pozicioniranosti šljive kao regionalnog tipičnog proizvoda , kroz integraciju i razvoj lanca snabdevanja, diversifikaciju ekonomskih aktivnosti, promotivnih i marketinških kampanja.
 • Vrednost: 300 123.78 €
 • Uloga REDASP: Nosilac projekta
 • Donatori:
  SDC - Švajcarska agencija za razvoj i saradnju
 • Partneri:
  Grad Kragujevac, Opština Aranđelovac, Opština Batočina, Opština Knić, Opština Rača, Opština Topola, Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kragujevac, Regionalna asocijacija proizvođača rakije ''Šumadijska rakija''
 • Rezultati:

  Očekivani rezultati projekta:

  1. Uspostavljen regionalni sistem za prognozu i zaštitu voća (šljiva) od bolesti, kompatibilan i umrežen sa nacionalnim sistemom
  2. Poboljšano znanje proizvođača šljive, udruženja proizvođača voća i udruženja destilerija
  3. Unapređena proizvodnja šljive i mekih rakija (destilata) proizvođača koji sarađuju sa registrovanim destilerijama, povećavani kapaciteti 7 udruženja proizvođača voća i asocijacije «Šumadijska rakija»
  4. Dva mlada proizvođača rakije u potpunosti opremili destilerije sa najmanje tri registrovane etikete na tržištu i sa dovoljnim obimom prodaje za buduće operacije. Unapređenje proizvodnje za 4 destilerije kroz modernizaciju proizvodnih procesa i opreme
  5. Izrađen elaborat za zaštitu geografskog porekla «Šumadijske šljivovice»
  6. Povećana vidljivost članova asocijacije "Šumadijska rakija" i povećana prodaja rakije šljivovice
  7. Izrađena i usvojena zajednička receptura i tehnologija za proizvodnju «Šumadijske šljivovice»
  8. Uspostavljen novi turistički proizvod «Rakija turistička tura»
  9. Bolja pozicioniranost svih destilerija člancica asocijacije na tržištu Kragujevca i Beograda kroz distribuciju, promociju i prodaju proizvoda na zajedničkim prodajnim mestima u dva grada.
  10. Omogućena razmena znanja kroz uspostavljanje saradnje sa destilerijama iz jedne od zemalja EU, karakteristične po proizvodnji rakije i njenom inkorporiranju u turističku ponudu zemlje. 


  Realizacija projekta - nabavke:

  Zahtev_za_dostavljanje ponude_dizajn i stampanje flajera.pdf

  Zahtev za dostavljanje ponude - Promotivne i komunikacione aktivnosti.zip

  Zahtev za dostavljanje ponude - tržišna pozicioniranost.zip

  Zahtev za dostavljanje ponude - nabavka agrometeoroloških stanica.zip

  Zahtev za dostavljanje ponude - stručna i edukativna podrška udruženjima voćara.zip

  Zahtev za dostavljanje ponude - Adaptacija degustacionih sala.zip

Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga

 • Lokacija: Šumadijski i Kolubarski okrug
 • Cilj projekta:
  Opšti cilj projekta:

  Doprineti poboljšanju ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima sa teritorije Šumadijskog i Kolubarskog okruga.

  Specifični cilj:

  Razvoj modela podrške ekonomskom i društvenom osnaživanju žena koje su već angažovane u delatnostima: pružanja usluga seoskog turizma, proizvodnji domaćih prehrambenih proizvoda i izradi proizvoda starih zanata.

 • Vrednost: 115 421.91 €
 • Uloga REDASP: Nosilac projekta
 • Donatori:
  SDC - Švajcarska agencija za razvoj i saradnju
 • Partneri:
  Udruženje proizvođača Moba, Udruženje Seoski turizam Srbije
 • Rezultati:

  Očekivani rezultati:

  R1. Poboljšani veb portal selo.rs i razvijena Android i IOS mobilna aplikacija sa odabranim domaćinstvima (u kojima su nosioci ekonomskih aktivnosti žene, koje su već u poslu pružanja usluga smeštaja u seoskom turizmu ili proizvodnji domaćih prehrambenih proizvoda i proizvoda starih zanata), sa potpuno ažuriranim stranicama i profilima spremnim za promociju kupcima.

  R2. Žene koje se bave pružanjem smeštaja ili proizvodnjom domaće hrane i proizvoda starih zanata, upoznate su sa aktuelnim trendovima i obučavaju se za upravljanje poslovanjem.

  R3. Domaćinstva koja proizvode domaću hranu i zanatske proizvode, proizvode veće količine proizvoda za kraći period i sa manje napora, a koji su boljeg kvaliteta i, po svom izgledu, pogodniji za trenutne zahteve tržišta.

  R4. Kreiran mehanizam kojim se utiče na politike na lokalnom nivou, a koje se odnose na poboljšanje društvenog i ekonomskog položaja žena u ruralnim područjima.

  R5. Podržana domaćinstva se intenzivno promovišu na internetu i društvenim mrežama i ostvaruju veće prihode kroz povećan broj smeštaja i prodate proizvode većem broju kupaca koji do njih dolaze bilo putem portala selo.rs i mobilnih aplikacija, ili preko drugih sličnih, već postojećih portala.

  Realizacija projekta - nabavke:

  Zahtev za dostavljanje ponude - obuka.pdf


Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Integrisane strategije razvoja sporog, zelenog i zdravog turizma - INSiGHTS

 • Lokacija: Slovačka, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Bugarska, Nemačka, Rumunija, Srbija
 • Cilj projekta:

  Glavni cilj projekta jeste da podstakne održivo korišćenje prirodnog i kulturnog nasleđa uključenih područja u Dunavskom regionu u cilju očuvanja i unapređenja netaknutih lokalnih resursa obezbeđujući izvanredan potencijal ovih oblasti kao atraktivnih destinacija za razvoj zdravog i sporog turizma i tako poslužiti kao osnova za razvoj odgovornog zelenog turizma.

  Specifični ciljevi projekta:

  • Uspostavljanje integrisanih planova upravljanja održivog turizma
  • Promovisanje koordinisanih i “smart” turističkih proizvoda povezanih sa “zelenim putevima”
  • Stimulisanje eko-svesnog i zdravog načina života kroz zeleni turizam

  Liflet projekta možete preuzeti ovde

 • Vrednost: 2 308 170.50 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Interreg Danube Transnational Programme
 • Partneri:
  CEEweb for Biodiversity, Hungary, Development centre of the Heart of Slovenia, Donautal-Aktiv e.V. Registered Association, Germany, Harghita County Council, Romania, Institute for Tourism, Croatia, Istrian Region - Administrative Department for Tourism, Croatia, Komárom-Esztergom County, Hungary, Local Action Group “Central Istria”, Croatia, Plovdiv District Administration, Bulgaria, Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation, Slovakia, Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises, Bulgaria, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria, Zala County Government, Hungary

Kompjuterizacija visokih performansi za efikasne inovacije u Dunavskom regionu – InnoHPC

 • Lokacija: Slovenija, Rumunija, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Slovačka, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska
 • Cilj projekta:

  Specifični ciljevi projekta su:

  InnoHPC će raširiti HPC kao tehnologiju opšte namene koja doprinosi poboljšanju inovativnih kapaciteta preduzeća, posebno malih i srednjih preduzeća, povećanjem pristup postojećoj infrastrukturi HPC i pružanje integrisanih usluga, sa fokusom na automobilski i elektronski sektor. U ovom procesu, InnoHPC će smanjiti jaz između istraživačkih instituta i preduzeća, kroz povećanje svesti o potencijalima HPC u rešavanju poslovnih problema i unapređenju poslovnog značaja naučnih znanja.

  InnoHPC će razviti alate za povećanje kapaciteta za poboljšanje znanja i veština potrebnih za efikasno korišćenje HPC u inovativne procese. Sredstva će se fokusirati na HPC pružalaca i korisnika. Oni će poboljšati preduzetničke veštine HPC provajdera (visokoškolskih institucija i istraživačkih instituta), njihove kapacitete za rešavanje problema, kao i razvoj kapaciteta preduzeća, posebno MSP, da shvati i otkrije mogućnosti koje HPC nudi, sa fokusom na elektronski i automobilski sektor.

  InnoHPC će se povećati transnacionalnu saradnju u Dunavskom regionu, povezivanjem malih i srednjih preduzeća, HPC provajdera, regionalnih razvojnih agencija i institucija javne poslovne podrške u InnoHPC Lab-u i omogućavanjem formiranja lanaca industrijskih vrednosti u elektronskoj i automobilskoj industriji. Transnacionalni pristup postojećim kapacitetima HPC, preko celog dunavskog regiona, će povećati iskorišćenost postojeće infrastrukture, bez potrebe za dodatnim skupim investicijama u hardver.

 • Vrednost: 2 054 600.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Interreg Danube Transnational Programme
 • Partneri:
  Agency for Innovation and Technology Transfer, Moldova, Budapest Chamber of Commerce and Industry, Hungary, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Electronic and electrical engineering association, Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, Romania, Faculty of Information studies in Novo mesto, Slovenia, IT4Innovations National Supercomputing Center, VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi and Prokletije, Montenegro, Research Centre Regional and Global Development, Bulgaria, RISC Software GmbH, Austria, Sarajevo Economic Region Development Agency, Bosnia and Herzegovina, Technical University of Kosice, Slovakia, The University of Edinburgh, Edinburgh Parallel Computing Centre, United Kingdom, University of Ljubljana, Slovenia, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Serbia, University of Rijeka, Center for Advanced Computing and Modelling, Croatia, Waterford Institute of Technology, Ireland, West University of Timisoara, Romania

Električni, elektronski i zeleni gradski transportni sistemi - eGUTS

 • Lokacija: Austrija, Hrvatska, Češka, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Crna Gora, Srbija
 • Cilj projekta:

  Projekat eGUTS nastoji da iskoristi potencijale e-mobilnosti u 7 podunavskih gradova, regiona i šire. Da bi se to realizovalo, postojeća mreža od 15 partnera će razviti inovativne eGUTS standarde za gradove koji podržavaju e-mobilnost, na osnovu studije izvodljivosti će razraditi i realizovati lokalne akcione planove, razviti i testirati IT aplikaciju, implementirati razne pilot aktivnosti u oblasti prioritetnih puteva i parkinga, stanica za punjenje, iznajmljivanje mesta .

  Glavni cilj projekta je da se utre put ka Dunavskoj eMOB Strategiji u cilju prevazila\enja regionalnih izazova za održivu regionalnu i lokalnu mobilnost primenom E-transportnih sistema (elektro-mobilnosti u kombinaciji sa IT rešenja) kroz 6 pilot aktivnosti koje eksploatišu potencijale e -mobiliti u Dunavskih gradova i regiona.

  Ovo vodi do poboljšanja kvaliteta života uz bolju povezanost ruralnih područja pogođenih demografskim promenama u urbanim područjima, nudeći bolju povezanost i interoperabilne E-transportne sisteme i smanjenja stvarne, trenutne dominacije benziskih prevoynih sredatava u lokalnom saobraćaju, uz spoznaju značajnih ušteda energije i smanjenje emisije CO2.

  Specifični cilj:

  • Podržati ekološki-prijateljske i bezbedne transportne sisteme i uravnoteženu pristupačnost urbanih i ruralnih područja.
  • Iskorišćenje e mobilnosti u 8 podunavskih gradova.
 • Vrednost: 1 819 075.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Interreg Danube Transnational Programme
 • Partneri:
  Center of Excellence for Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment, Austria, Citizens´ Association No Gravity, Slovakia, City Hall Timisoara, Romania, City of Olomouc, Czech Republic, City of Zadar, Croatia, Climate and Energy Model Region "Lake Neusiedl - Seewinkel", Austria, Energie Burgenland Green Power GmbH, Austria, Local Government of Paks, Hungury, Municipality of Senec, Slovakia, Municipality of Ulcinj, Montenegro, Municipality of Velenje, Slovenia, Politehnica University of Timisoara, Romania, Regional Development Agency Senec - Pezinok, Slovakia, Regulatory Authority for Energy, Romania, South-Transdanubian Area- and Economic Development Nonprofit Ltd, Hungary, Technology Promotion Burgenland, Austria, The Romanian Sustainable Energy Cluster, Romania, The Transport Research Centre (CDV), Czech Republic, Transport Research Institute J.S.Co., Slovakia, University of Maribor, Slovenia, University of Zilina, Slovakia

Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji

 • Lokacija: Region 1: Sremski i Mačvanski okrug; Region 2: Kolubarski i Šumadijski okrug
 • Cilj projekta:
  Projekat se fokusira na jačanje procesa horizontalnog upravljanja između uključenih ministarstava i u okviru projektnih regija, kao i na podržavanje vertikalnog povezivanja između nacionalnih, regionalnih i ruralnih struktura. Takođe obuhvata uspostavljanje Platforme i razvoj najmanje tri funkcionalna modela regionalnog i ruralnog razvoja, vođena lokalnim i regionalnim inovacijama. Pored toga, pristup koji primenjuje projekat PRRR obezbeđuje da znanje generisano tokom trajanja projekta bude pristupačno i raspoloživo širokom dijapazonu aktera, kako bi se nadahnule promene i oni motivisali da deluju u ime svojih zajednica i mesta.
 • Vrednost: 3 300 000.00 €
 • Uloga REDASP: Tim projekta i Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (REDASP) će blisko sarađivati u procesu formiranja partnerstava kao i u njihovom razvoju. REDASP i tim projekta zajedno raditi na upoznavanju predstavnika lokalnih samouprava, javnih preduzeća, proizvođača i njihovih asocijacija i drugih potencijalnih partnera sa mogućnostima i koristima učešća u partnerstvima, a planirana je i pomoć u pripremi prijava za podršku.
 • Donatori:
  SDC - Švajcarska agencija za razvoj i saradnju
 • Partneri:
  FAOW, NIRAS, Partner Solutions
1
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft