Aktuelni Projekti

 

Građenje brenda ADRION u turizmu: zadovoljenje svih čula - ADRION 5 SENSES

 • Lokacija: Jadransko-jonski region
 • Cilj projekta:
  Opšti cilj je izgradnja i promovisanje brenda ADRION u turizmu putem senzornog iskustva turista, njihovim zadovoljenjem  svih pet čula. Specifični cilj je usmeriti napore zainteresovanih strana ADRION-a na održivo planiranje fizičkih / virtuelnih postavki i valorizaciju i očuvanje prirodnog / kulturnog nasleđa destinacije koja nudi pozitivna i nezaboravna iskustva, što će dovesti do pozitivnih ishoda, kao što je lojalnost turista.Projekat ima za cilj da koristi tehnologiju za stvaranje intenzivnih iskustava na destinaciji. Destinacija ADRION ima priliku da bolje odgovori na multisenzornu prirodu turističkog iskustva kako bi dizajnirao iskustva istražujući potencijal IKT.
 • Vrednost: 1 437 076.12 €
 • Uloga REDASP: Projektni partner
 • Donatori:
  Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme
 • Rezultati:
  Glavni rezultati projekta uključuju zajedničku strategiju i akcioni plan za upravljanje destinacijama ADRION, mrežu transnacionalne saradnje ADRION 5 SENSES i promotivne alate (Mapa čula, višejezična veb platforma i izložbeni centri) od kojih će imati koristi lokalne, regionalne i nacionalne vlasti , MSP, organizacije za podršku poslovanju, akademska zajednica itd.ADRION 5 SENSES ima za cilj da izgradi brend ADRION u celoj Programskoj oblasti i stoga je transnacionalna komponenta integralni deo projektnih aktivnosti svih partnera.

  5SENSES

Međuregionalne mreže elektromobilnosti za međugradsku niskougljeničnu mobilnost – EnerMOB

 • Lokacija: Jadransko - jonski region
 • Cilj projekta:

  ENERMOB projekat ima za cilj da implementira "Međuregionalne mreže za elektromobilnost" koji povezuju jadransko-jonske regije na transnacionalnom nivou sa istim standardima.

  Specifični ciljevi projekta:

  1. Definisanje zajedničkih smernica za primenu sistema elektromobilnosti prema istim tehničkim standardima i komunikacionim protokolima.

  2. Sprovođenje zajedničkih strategija za mobilnost i urbanističko planiranje sistema elektromobilnosti u okviru postojećih regionalnih transportnih mreža.

  3. Sprovođenje regionalne "mreže malih razmera" koja omogućava međusobno izmeštanje električnog transporta između gradova, ruralnih područja i intermodalnih terminala.

 • Vrednost: 1 265 918.62 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme
 • Partneri:
  Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Primorsko-goranska županija/Primorje-Gorski Kotar County, Region of Peloponnese, Regionalna razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica / Regional development agency of Northern Primorska Ltd Nova Gorica
 • Rezultati:

  Glavni očekivani rezultati projekta su jačanje kapaciteta za planiranje i implementaciju jadransko-jonskih "međuregionalnih mreža za elektromobilnost", povezivanje regionalnih "malih mreža za infrastrukturu" na transnacionalnom nivou i promovisanje transportnih rešenja sa niskim emisijama ugljenika.

  Više informacija o projektu na: https://enermob.adrioninterreg.eu/

  enermob

Podsticanje inovacija u Dunavskom regionu kroz inženjering znanja i upravljanje intelektualnom svojinom - KnowING IPR

 • Lokacija: Slovenija, Slovačka, Hrvatska, Češka Republika, Bugarska, Rumunija, Nemačka, Austrija, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Ukraina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švajcarska
 • Cilj projekta:

  Projekat KNOWING IPR će poboljšati okvirne uslove za inovacije u Dunavskom regionu i to kreiranjem transnacionalne platforme KnowING IPR, koja će sadrži alat otvorenog pristupa za naprednu analizu prava intelektualne svojine (IPR) i smernice za poboljšani i usklađeni pravni okvir IPR u cielom Dunavskom regionu. Time će se osigurati širi i potreban pristup postojećim inovacijama i rezultatima istraživanja, patentima i znanju u oblasti intelektualne svojine, te uslugama i obukama za upravljanje intelektualnim pravima, kao i podrška komercijalizaciji rezultata istraživanja i transferu tehnologije.

 • Vrednost: 2 149 800.00 €
 • Uloga REDASP: Partner
 • Donatori:
  Interreg Danube Transnational Programme
 • Rezultati:

  Glavni rezultat projekta KNOWING IPR biće praktično rešenje u obliku otvorene Knowing Hub online platforme, koja će pružati ekstrakciju znanja iz patentnih i drugih baza podataka, naprednu analitiku i obuku za IPR ekstrakciju i upravljanje, omogućujući istovremeno IPR saradnju, bolje informisanu slobodu delovanja, trendove za buduće odluke i inovativne procese. Nadalje, projekat će pružiti na dokazima temeljene preporuke za područje prava intelektualne svojine u Dunavskom regionu.


  KnowING IPR logo

Međuopštinski projekat za razvoj lovnog turizma na teritoriji Šumadijskog okruga

 • Lokacija: Opštine Batočina, Rača i Knić
 • Cilj projekta:

  Opšti cilj projekta: Unapređenje uslova za razvoj lovnog turizma na teritoriji Šumadijskog okruga kroz unapređenje infrastruktrunih kapaciteta i uspostavljanje međuopštinske saradnje.

 • Vrednost: 85 120.00 €
 • Uloga REDASP: Nosilac projekta
 • Donatori:
  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija/Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications
 • Rezultati:
  Rekonstrusani, adaptirani i opremljeni lovački domovi u opštinama Rača, Batočina i Knić

  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
1
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft