Aktuelni Projekti

 

Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo

 • Lokacija: Dunavski region
 • Cilj projekta:

  Glavni cilj projekta Danube GeoHeCo je povećanje upotrebe plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu kroz snažnu transnacionalnu saradnju u promociji i podršci sprovođenju aktivnosti. Svrha predloženih aktivnosti je postizanje ambicioznih energetskih i klimatskih ciljeva EU do 2030. godine, a time i do 2050. godine. Projekat će podržavati integraciju rešenja plitke geotermalne energije u već postojeće sisteme domaćeg grejanja i hlađenja koji se oslanjaju na fosilna goriva. Takođe, istovremeno će se podizati svest i unapređivati kapaciteti u ovoj oblasti.

 • Vrednost: 2 481 000.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu Ostali partneri na projektu su: Međimurska energetska agencija d.o.o., MENEA – Hrvatska CROST – Neprofitna organizacija za regionalni razvoj d.o.o., CROST – Mađarska Sveučilište u Zagrebu – Rudarsko-geološko-naftni fakultet, UNIZG-RGNF – Hrvatska Istraživanje Gradišće d.o.o., FB – Austrija Lokalna energetska agencija Pomurje, LEAP – Slovenija Geološki zavod Slovenije, GeoZS – Slovenija Innogeo istraživanje i usluge d.o.o., InnoGeo – Mađarska Slovački centar za znanstvene i tehničke podatke, CVTI SR – Slovačka Tehničko sveučilište Cluj-Napoca, TUCN – Rumunjska Tehnički fakultet Kragujevac, FEK – Republika Srbija Regionalna razvojna agencija Bačka, RDA Backa – Republika Srbija LIR Evolucija, LIR – Bosna i Hercegovina

„Unapređenje investicionog ambijenta u Gradu Kragujevacu - druga faza“

 • Lokacija: Grad Kragujevac
 • Cilj projekta:
  • Unaprediti usluge i mehanizme za privlačenje direktnih investicija i kapacitete za upravljanje investicionim projektima na teritotiji grada Kragujevca.
 • Vrednost: 35 700.00 €
 • Uloga REDASP: Nosilac projekta
 • Donatori:
  Razvojna agencija Srbije/Development Agency of Serbia
 • Rezultati:

  Projekat će proizvesti sledeće rezultate:

  §  Unapređenji kapaciteti zaposlenih u upravi i organizacijama za podršku za poslove rada sa investitorima i upravljanju velikim infrastrukturnim projektima.

  §  Razvijeni mehanizami za promociju investicionih projekata Grada i sajma „See Invest Expo 24“.

1
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft