Aktuelni Projekti

 

Građenje brenda ADRION u turizmu: zadovoljenje svih čula - ADRION 5 SENSES

 • Lokacija: Jadransko-jonski region
 • Cilj projekta:
  Opšti cilj je izgradnja i promovisanje brenda ADRION u turizmu putem senzornog iskustva turista, njihovim zadovoljenjem  svih pet čula. Specifični cilj je usmeriti napore zainteresovanih strana ADRION-a na održivo planiranje fizičkih / virtuelnih postavki i valorizaciju i očuvanje prirodnog / kulturnog nasleđa destinacije koja nudi pozitivna i nezaboravna iskustva, što će dovesti do pozitivnih ishoda, kao što je lojalnost turista.Projekat ima za cilj da koristi tehnologiju za stvaranje intenzivnih iskustava na destinaciji. Destinacija ADRION ima priliku da bolje odgovori na multisenzornu prirodu turističkog iskustva kako bi dizajnirao iskustva istražujući potencijal IKT.
 • Vrednost: 1 437 076.12 €
 • Uloga REDASP: Projektni partner
 • Donatori:
  Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme
 • Rezultati:
  Glavni rezultati projekta uključuju zajedničku strategiju i akcioni plan za upravljanje destinacijama ADRION, mrežu transnacionalne saradnje ADRION 5 SENSES i promotivne alate (Mapa čula, višejezična veb platforma i izložbeni centri) od kojih će imati koristi lokalne, regionalne i nacionalne vlasti , MSP, organizacije za podršku poslovanju, akademska zajednica itd.ADRION 5 SENSES ima za cilj da izgradi brend ADRION u celoj Programskoj oblasti i stoga je transnacionalna komponenta integralni deo projektnih aktivnosti svih partnera.

  5SENSES

Međuregionalne mreže elektromobilnosti za međugradsku niskougljeničnu mobilnost – EnerMOB

 • Lokacija: Jadransko - jonski region
 • Cilj projekta:

  ENERMOB projekat ima za cilj da implementira "Međuregionalne mreže za elektromobilnost" koji povezuju jadransko-jonske regije na transnacionalnom nivou sa istim standardima.

  Specifični ciljevi projekta:

  1. Definisanje zajedničkih smernica za primenu sistema elektromobilnosti prema istim tehničkim standardima i komunikacionim protokolima.

  2. Sprovođenje zajedničkih strategija za mobilnost i urbanističko planiranje sistema elektromobilnosti u okviru postojećih regionalnih transportnih mreža.

  3. Sprovođenje regionalne "mreže malih razmera" koja omogućava međusobno izmeštanje električnog transporta između gradova, ruralnih područja i intermodalnih terminala.

 • Vrednost: 1 265 918.62 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme
 • Partneri:
  Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Primorsko-goranska županija/Primorje-Gorski Kotar County, Region of Peloponnese, Regionalna razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica / Regional development agency of Northern Primorska Ltd Nova Gorica
 • Rezultati:

  Glavni očekivani rezultati projekta su jačanje kapaciteta za planiranje i implementaciju jadransko-jonskih "međuregionalnih mreža za elektromobilnost", povezivanje regionalnih "malih mreža za infrastrukturu" na transnacionalnom nivou i promovisanje transportnih rešenja sa niskim emisijama ugljenika.

  Više informacija o projektu na: https://enermob.adrioninterreg.eu/

  enermob

Podsticanje inovacija u Dunavskom regionu kroz inženjering znanja i upravljanje intelektualnom svojinom - KnowING IPR

 • Lokacija: Slovenija, Slovačka, Hrvatska, Češka Republika, Bugarska, Rumunija, Nemačka, Austrija, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Ukraina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švajcarska
 • Cilj projekta:

  Projekat KNOWING IPR će poboljšati okvirne uslove za inovacije u Dunavskom regionu i to kreiranjem transnacionalne platforme KnowING IPR, koja će sadrži alat otvorenog pristupa za naprednu analizu prava intelektualne svojine (IPR) i smernice za poboljšani i usklađeni pravni okvir IPR u cielom Dunavskom regionu. Time će se osigurati širi i potreban pristup postojećim inovacijama i rezultatima istraživanja, patentima i znanju u oblasti intelektualne svojine, te uslugama i obukama za upravljanje intelektualnim pravima, kao i podrška komercijalizaciji rezultata istraživanja i transferu tehnologije.

 • Vrednost: 2 149 800.00 €
 • Uloga REDASP: Partner
 • Donatori:
  Interreg Danube Transnational Programme
 • Rezultati:

  Glavni rezultat projekta KNOWING IPR biće praktično rešenje u obliku otvorene Knowing Hub online platforme, koja će pružati ekstrakciju znanja iz patentnih i drugih baza podataka, naprednu analitiku i obuku za IPR ekstrakciju i upravljanje, omogućujući istovremeno IPR saradnju, bolje informisanu slobodu delovanja, trendove za buduće odluke i inovativne procese. Nadalje, projekat će pružiti na dokazima temeljene preporuke za područje prava intelektualne svojine u Dunavskom regionu.


  KnowING IPR logo

Integrisane strategije razvoja sporog, zelenog i zdravog turizma - INSiGHTS

 • Lokacija: Slovačka, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Bugarska, Nemačka, Rumunija, Srbija
 • Cilj projekta:

  Glavni cilj projekta jeste da podstakne održivo korišćenje prirodnog i kulturnog nasleđa uključenih područja u Dunavskom regionu u cilju očuvanja i unapređenja netaknutih lokalnih resursa obezbeđujući izvanredan potencijal ovih oblasti kao atraktivnih destinacija za razvoj zdravog i sporog turizma i tako poslužiti kao osnova za razvoj odgovornog zelenog turizma.

  Specifični ciljevi projekta:

  • Uspostavljanje integrisanih planova upravljanja održivog turizma
  • Promovisanje koordinisanih i “smart” turističkih proizvoda povezanih sa “zelenim putevima”
  • Stimulisanje eko-svesnog i zdravog načina života kroz zeleni turizam

  Liflet projekta možete preuzeti ovde

 • Vrednost: 2 308 170.50 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Interreg Danube Transnational Programme
 • Partneri:
  CEEweb for Biodiversity, Hungary, Development centre of the Heart of Slovenia, Donautal-Aktiv e.V. Registered Association, Germany, Harghita County Council, Romania, Institute for Tourism, Croatia, Istrian Region - Administrative Department for Tourism, Croatia, Komárom-Esztergom County, Hungary, Local Action Group “Central Istria”, Croatia, Plovdiv District Administration, Bulgaria, Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation, Slovakia, Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises, Bulgaria, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria, Zala County Government, Hungary

Kompjuterizacija visokih performansi za efikasne inovacije u Dunavskom regionu – InnoHPC

 • Lokacija: Slovenija, Rumunija, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Slovačka, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska
 • Cilj projekta:

  Specifični ciljevi projekta su:

  InnoHPC će raširiti HPC kao tehnologiju opšte namene koja doprinosi poboljšanju inovativnih kapaciteta preduzeća, posebno malih i srednjih preduzeća, povećanjem pristup postojećoj infrastrukturi HPC i pružanje integrisanih usluga, sa fokusom na automobilski i elektronski sektor. U ovom procesu, InnoHPC će smanjiti jaz između istraživačkih instituta i preduzeća, kroz povećanje svesti o potencijalima HPC u rešavanju poslovnih problema i unapređenju poslovnog značaja naučnih znanja.

  InnoHPC će razviti alate za povećanje kapaciteta za poboljšanje znanja i veština potrebnih za efikasno korišćenje HPC u inovativne procese. Sredstva će se fokusirati na HPC pružalaca i korisnika. Oni će poboljšati preduzetničke veštine HPC provajdera (visokoškolskih institucija i istraživačkih instituta), njihove kapacitete za rešavanje problema, kao i razvoj kapaciteta preduzeća, posebno MSP, da shvati i otkrije mogućnosti koje HPC nudi, sa fokusom na elektronski i automobilski sektor.

  InnoHPC će se povećati transnacionalnu saradnju u Dunavskom regionu, povezivanjem malih i srednjih preduzeća, HPC provajdera, regionalnih razvojnih agencija i institucija javne poslovne podrške u InnoHPC Lab-u i omogućavanjem formiranja lanaca industrijskih vrednosti u elektronskoj i automobilskoj industriji. Transnacionalni pristup postojećim kapacitetima HPC, preko celog dunavskog regiona, će povećati iskorišćenost postojeće infrastrukture, bez potrebe za dodatnim skupim investicijama u hardver.

 • Vrednost: 2 054 600.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Interreg Danube Transnational Programme
 • Partneri:
  Agency for Innovation and Technology Transfer, Moldova, Budapest Chamber of Commerce and Industry, Hungary, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Electronic and electrical engineering association, Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, Romania, Faculty of Information studies in Novo mesto, Slovenia, IT4Innovations National Supercomputing Center, VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, Regional Development Agency for Bjelasica, Komovi and Prokletije, Montenegro, Research Centre Regional and Global Development, Bulgaria, RISC Software GmbH, Austria, Sarajevo Economic Region Development Agency, Bosnia and Herzegovina, Technical University of Kosice, Slovakia, The University of Edinburgh, Edinburgh Parallel Computing Centre, United Kingdom, University of Ljubljana, Slovenia, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Serbia, University of Rijeka, Center for Advanced Computing and Modelling, Croatia, Waterford Institute of Technology, Ireland, West University of Timisoara, Romania

Električni, elektronski i zeleni gradski transportni sistemi - eGUTS

 • Lokacija: Austrija, Hrvatska, Češka, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Crna Gora, Srbija
 • Cilj projekta:

  Projekat eGUTS nastoji da iskoristi potencijale e-mobilnosti u 7 podunavskih gradova, regiona i šire. Da bi se to realizovalo, postojeća mreža od 15 partnera će razviti inovativne eGUTS standarde za gradove koji podržavaju e-mobilnost, na osnovu studije izvodljivosti će razraditi i realizovati lokalne akcione planove, razviti i testirati IT aplikaciju, implementirati razne pilot aktivnosti u oblasti prioritetnih puteva i parkinga, stanica za punjenje, iznajmljivanje mesta .

  Glavni cilj projekta je da se utre put ka Dunavskoj eMOB Strategiji u cilju prevazila\enja regionalnih izazova za održivu regionalnu i lokalnu mobilnost primenom E-transportnih sistema (elektro-mobilnosti u kombinaciji sa IT rešenja) kroz 6 pilot aktivnosti koje eksploatišu potencijale e -mobiliti u Dunavskih gradova i regiona.

  Ovo vodi do poboljšanja kvaliteta života uz bolju povezanost ruralnih područja pogođenih demografskim promenama u urbanim područjima, nudeći bolju povezanost i interoperabilne E-transportne sisteme i smanjenja stvarne, trenutne dominacije benziskih prevoynih sredatava u lokalnom saobraćaju, uz spoznaju značajnih ušteda energije i smanjenje emisije CO2.

  Specifični cilj:

  • Podržati ekološki-prijateljske i bezbedne transportne sisteme i uravnoteženu pristupačnost urbanih i ruralnih područja.
  • Iskorišćenje e mobilnosti u 8 podunavskih gradova.
 • Vrednost: 1 819 075.00 €
 • Uloga REDASP: Partner na projektu
 • Donatori:
  Interreg Danube Transnational Programme
 • Partneri:
  Center of Excellence for Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment, Austria, Citizens´ Association No Gravity, Slovakia, City Hall Timisoara, Romania, City of Olomouc, Czech Republic, City of Zadar, Croatia, Climate and Energy Model Region "Lake Neusiedl - Seewinkel", Austria, Energie Burgenland Green Power GmbH, Austria, Local Government of Paks, Hungury, Municipality of Senec, Slovakia, Municipality of Ulcinj, Montenegro, Municipality of Velenje, Slovenia, Politehnica University of Timisoara, Romania, Regional Development Agency Senec - Pezinok, Slovakia, Regulatory Authority for Energy, Romania, South-Transdanubian Area- and Economic Development Nonprofit Ltd, Hungary, Technology Promotion Burgenland, Austria, The Romanian Sustainable Energy Cluster, Romania, The Transport Research Centre (CDV), Czech Republic, Transport Research Institute J.S.Co., Slovakia, University of Maribor, Slovenia, University of Zilina, Slovakia
1
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft