Aktuelni Projekti

 

Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo - WIDE

 • Lokacija: Srbija, Italija, Španija, Belgija, Republika Severna Makedonija, Rumunija
 • Cilj projekta:
  Specifični ciljevi projekta su:

  1. Usavršavanje digitalnih veština kod žena iz ruralnih područja kako bi se razvila njihove preduzetnička sposobnost;
  2. Usavršavanje digitalnih veština kod odraslih žena iz ruralnog područja koje već imaju na umu poslovnu ideju, ali im nedostaju IKT veštine.
  3. Umrežavanje i izgradnja jakog konzorcijuma koji predstavlja sve različite aktere ekosistema obrazovanja odraslih, malih i srednjih preduzeća, IKT i digitalne ekspertize, kao i trećeg sektora (NVO) i sistema za podršku preduzetništva, čime se unapređuju zajedničke vrednosti, građansko angažovanje i učešće usvajajući panevropsku perspektivu
  4. Podrška žena preduzetnica i potencijalnih preduzetnica iz ruralnih područja obezbeđivanjem inovativne obuke koja će im pomoći da se nose sa digitalnim usavršavanjem kako bi ih osnažili i učinili svoje poslovanje konkurentnijim
 • Vrednost: 141 901.00 €
 • Uloga REDASP: Nosilac projekta
 • Donatori:
  Erazmus plus program (preko Tempus kancelarije u Srbiji)
 • Partneri:
  IDP European Consultants Italy, Institut za razvoj zajednice Republika Severna Makedonija/Community Development Institute The Republic of North Macedonia, Institut za visoku obuku za politike zajednice Belgija/INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES Belgium, INTERNET WEB SOLUTIONS SL Spain, Udruženje za održivi razvoj u obrazovanju Rumunija/Association for Sustainable Development in Education (ADDE) Romania
 • Rezultati:
   Projekat će proizvesti nekoliko rezultata kao što su:

  R1: onlajn e-platforma kao otvoreni obrazovni resurs. WIDE platforma će biti virtualni prostor za žene bez kvalifikacija, da pristupe bazi znanja i koriste sadržaje i alate za obuku za izgradnju preduzetničkih mogućnosti.

  R2: Priručnik za ruralni preduzetnički ekosistem – projekat WIDE će identifikovati i preduzetničke mogućnosti koje mogu biti podržane od strane lokalnih izvora finansiranja u poljoprivrednoj, turističkoj (ugostiteljstvo, hrana i piće, turistički vodiči, itd.) i kulturnoj oblasti sa fokusom na ciljne grupe malih proizvođača i preduzeća iz navedenih sektora.

  R3: Razvoj i validacija WIDE rešenja za obuku – obuke posebno dizajnirane za žene


  Period realizacije: decembar 2021 - decembar 2023.

  EU funded small

Razvoj regionalne turističke ponude Šumadije i Pomoravlja

 • Lokacija: Šumadijski i Pomoravski okrug
 • Cilj projekta:
  Razvijati i promovisati regionalnu turističku ponudu Šumadije i Pomoravlja unapređenjem kapaciteta i održivosti DMO i ključnih regionalnih aktera.
 • Vrednost: 98 400.00 €
 • Uloga REDASP: Nosilac projekta
 • Rezultati:
   U okviru projekta biće realizovane sledeće aktivnosti:

  1. - Formiranje regionalnog partnerstva - Uspostavljanje upravljačke i operativne strukture DMO
  2. - Izrada međuopštinskih programa razvoja turizma
  3. - Izrada projekata iz oblasti turizma na lokalnom i međuopštinskom nivou, za konkurse nacionalnih institucija i međunarodnih donatora
  4. - Izrada marketing plana i standarda brendiranja DMO
  5. - Pružanje usluga korisnicima Uslužnog centra i podrška poljoprivrednim gazdinstvima za kategorizaciju
  6. - Uspostavljen mehanizam za jedinstvenu promociju regionalne turističke ponude - kreiranje jednog jednostavnog on-line alata (web stranice) I njegova optimizacija, dizajn i realizacija ciljane digitalne kampanje, uspostavljanje profila DMO na društvenim mrežama, organizovanje novinarskih tura
  7. - Opremanje Gastro centra
  8. - Organizovanje promotivnih gastronomskih događaja
  9. - Organizovanje obuka za kuvare, konobare i barmene 
  10. - Izrada Studije o razvoju gastronomske ponude regiona
  11. - Unapređenje ljudskih resursa DMO
  12. - Promotivne aktivnosti projekta

  Projekat finansiraju Evropska unija i Vlada Savezne Republike Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju - GIZ.

  Period realizacije: oktobar 2022 - oktobar 2023. godine

Izgradnja amfiteatra i dečjeg igrališta u centralnoj urbanoj zoni opštine Paraćin

 • Lokacija: Opština Paraćin
 • Cilj projekta:
   Opšti cilj: Poboljšati kvalitet života građana kroz povezivanje i valorizaciju centralne urbane zone i reke Crnice u opštini Paraćin.

  Specifični cilj: Poboljšati institucionalne, prostorne i tehničke uslove za proširenje kulturne ponude i održivu urbanu mobilnost u centralnoj urbanoj zoni opštine Paraćin uz doprinos unapređenju principa dobrog upravljanja i uključivanju mladih i dece.

 • Vrednost: 205 381.00 €
 • Uloga REDASP: Partner
 • Donatori:
  Program Evropske unije za lokalni razvoj - EU PRO PLUS
 • Partneri:
  Kulturni centar Paraćin/Cultural Center Paraćin, Opština Paraćin/Municipality of Paraćin, Udruženje "Društvo za lepši Paraćin"
 • Rezultati:
  1. Infrastrukturno i tehnički opremljen deo centralnog trga pored reke Crnice.
  2. Definisan planski okvir za unapređenje održive urbane mobilnosti u centralnoj urbanoj zoni opštine Paraćin.
  3. Definisan planski okvir razvoja kulture uz proširenje kulturne ponude opštine Paraćin.
  4. Poboljšana sposobnost opštine Paraćin za uključivanje principa dobrog upravljanja.
  5. Sprovedene promotivne aktivnosti.

Rekonstrukcija i adaptacija postojeceg objekta javne namene Doma kulture u naselju Supska

 • Lokacija: Opština Ćuprija
 • Cilj projekta:
  Opšti cilj: Unapređenje kvaliteta života i blagostanja svih žitelja naselja Supska i okolnih sela u opštini Ćuprija, uz jačanje ranjivih grupa i socio-ekonomske napore za oporavak od COVID-19
  Specifični cilj: Unapređenje pristupa uslugama zdravstvene zaštite i stvaranje uslova za kulturni i društveno-ekonomski život u naselju Supska, kroz rekonstrukciju i adaptaciju postojeće zgrade javne namene Doma kulture u naselju Supska.
 • Vrednost: 278 683.00 €
 • Uloga REDASP: Partner
 • Donatori:
  Program Evropske unije za lokalni razvoj - EU PRO PLUS
 • Partneri:
  Dom zdravlja Ćuprija/Community Health Center, Opština Ćuprija/Municipality of Ćuprija, Udruženje žena „Krušarske čarolije“/Women's Association "Krušarske čarolije"
 • Rezultati:
  1. Rekonstruisan postojeći objekat javne namene Dom kulture, nadograđen inovativnim ekološkim rešenjima i energetski unapređen do klase C
  2. Poboljšana dostupnost multisektorskog javnog objekta za opštu populaciju i osobe sa invaliditetom kroz poboljšanu urbanu mobilnost, rekonstruisanu pešačku stazu i izgrađene pristupne rampe za osobe sa invaliditetom
  3. Razvijen mehanizam za poboljšanje kvaliteta socio-ekonomskog života stanovnika
  4. Sprovedena promotivna kampanja i medijsko informisanje svih žitelja opštine Ćuprija o aktivnostima u okviru objekta javne namene Doma kulture.

Rekonstrukcija trga u opštini Lapovo

 • Lokacija: Opština Lapovo
 • Cilj projekta:
  Opšti cilj: Doprinos unapređenju društvenog i kulturnog života i privrednih aktivnosti lokalnog stanovništva kroz ulaganje u razvoj lokalne infrastrukture i strateške planove.

  Specifični cilj: Unaprediti institucionalne, prostorne i tehničke uslove za proširenje kulturne ponude, održivu urbanu mobilnost i učešće žena u kreiranju i realizaciji kulturne ponude opštine Lapovo.

 • Vrednost: 156 956.00 €
 • Uloga REDASP: Partner
 • Donatori:
  Program Evropske unije za lokalni razvoj - EU PRO PLUS
 • Partneri:
  Kulturno-turistički centar "Stefan Nemanja"/Cultural and Tourist Center "Stefan Nemanja", Opština Lapovo/Municipality of Lapovo
 • Rezultati:
  1. Unapređeni javni infrastrukturni i prostorni kapaciteti opštine Lapovo
  2. Poboljšani uslovi za realizaciju „Etno festivala“ i drugih kulturnih i društvenih manifestacija
  3.Ojačani institucionalni i ljudski resursi KTC Lapovo i Udruženja žena „Moravske šarenice“
  4. Poboljšani uslovi za promociju i prodaju lokalnih tipičnih proizvoda sa teritorije opštine Lapovo kroz opremanje trga.
1
EU Integracije
Savetnik za žensko preduzetništvo
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Dani šumadijske šljive Stragari
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft