INSiGHTS - Integrisane strategije razvoja sporog, zelenog i zdravog turizma

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019

Program: Interreg dunavski transnacionalni program

Vodeći partner: Pons Danubii – Evropska asocijacija za teritorijalnu saradnju (Slovačka)

Partnerske zemlje: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Nemačka, Mađarska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija

INSiGHTS

Turizam na zelen i zdrav način? To je jedini način!
Kako možemo turistima da učinimo regione atraktivnijim na zelen i zdrav način?


Projekat INSiGHTS se bavi pronalaženjem odgovora na ovo pitanje tako što će razviti strategije za turizam, koje ne samo da čine region atraktivnijim za turiste, već štiti njegove nacionalne i kulturne resurse. Regioni obuhvaćeni projektom INSiGHTS imaju izvanredne prirodne i kulturne resurse, kao i veliki potencijal vezan za rekreaciju, i trendove razvoja sporog, zelenog i zdravog turizma.


Koji su glavni ishodi projekta?


Razvoj osam integrisanih održivih strategija za turizam koje će se razviti u partnerskim regionima i moći će da se primene svuda duž regiona Dunava.

Koji su rezultati projekta?


 • Smart card sistem;
 • Turistički paketi;
 • Aplikacije za navigaciju stazama;
 • Nove turističke usluge zasnovane na edukacijama čije su teme turizam i ekologija, koje podstiču zdrave stilove života u skladu sa očuvanjem okruženja;
 • Mreža sporog turizma koja nudi rekreacione programe;
 • Eko-turistički model za urbana područja.

Partneri projekta:

      

     • Pons Danubii - evropska asocijacija za teritorijalnu saradnju (Slovačka), vodeći partner
     • Univerzitet prirodnih resursa i nauke o živim sistemima, Beč (Austija)
     • Institut za turizam (Hrvatska)
     • CEEweb za biodiverzitet – međunarodna mreža NVO (Mađ‑arska)
     • Razvojni centar Srca Slovenije (Slovenija)
     • Veće okruga Hargita (Rumunija)
     • Uprava okruga Zala (Ma‑đarska)
     • Lokalna akcijska grupa “Središnja Istra” (Hrvatska)
     • Agencija za regionalni razvoj sa Centrom za poslovnu podršku malim i srednjim preduzećima (Bugarska)
     • Regionalna razvojna asocijacija Donautal - Aktiv e.V. (Nemačka)
     • Regionalna Agencija za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja (Srbija)
     • Administracija Okruga Plovdiv (Bugarska)
     • Istarska županija: Upravni odjel za turizam (Hrvatska)
     • Okrug Komárom-Esztergom (Mađarska)

Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft