Odeljenja: Razvoj ljudskih resursa
Razvoj ljudskih resursa

Odeljenja: Razvoj ljudskih resursa

Odeljenje za razvoj ljudskih resursa, kao jedno od odeljenja Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, formirano je januara 2006. godine u okviru projekta „Razvoj institucionalnog kapaciteta za implementaciju Integrativnog plana društveno-ekonomskog razvoja Šumadije i Pomoravlja” koji je finansiran od strane Evropske agencije za rekonstrukciju. Aktivnosti Odeljenja za razvoj ljudskih resursa su usmerene ka specifičnim grupama klijenata sa namerom da u... »

Usluge odeljenja

  •  Organizovanje obuka
  •  Analiza potreba za obukom
  •  Podrška u procesu regrutacije novih zaposlenih
  •  Konsultacije u upravljanju ljudskim resursima

Naši partneri

Katalog obuka Regionalne agencije
SeeNet
WBC Virtual Manufacturing Network
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft