02.06.2021 | REDASP

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

Raspisan je Javni poziv za sprovođenje besplatne mentoring usluge koja se realizuje u okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini, Ministarstva privrede, koji se implementira preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.   

Mentoring je besplatna usluga kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup. Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.   

Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.   

Do sada je uslugu mentorstva u Srbiji koristilo preko 2.500 korisnika. Prema podacima, u tim privrednim subjektima zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15% u odnosu na prethodnu godinu.   

Javni poziv je otvoren do 16. jula 2021. godine.   

Pravo na učešće na javnom pozivu imaju: 
 1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove: 
 -  registrovani na teritoriji Republike Srbije; 
 -  imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 -  ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.   

 2. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove: 
 -  da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge; 
 -  da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa; 
 -  da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.   

Javni poziv, Uputstvo i obrasce za prijavu možete preuzeti OVDE.   

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2021. godini.   

Za detaljnije informacije možete se obratiti Regionalnoj agenciji.


Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft