16.03.2022 | Razvoj ljudskih resursa

Predstavljanje projekta “Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo” u Arandjelovcu

 U svrhu upoznavanja ciljnih grupa i zainteresovanih strana, kojima je projekat “Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo” namenjen, 15. marta 2022. godine, održana je prezentacija projekta i najava predstojećih aktivnosti.

U toku prezentacije, o projektu su imale priliku da se upoznaju, predstavnici lokalne samouprave opštine Arandjelovac, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, predstavnici udruženja žena, nevaladinog sektora, potencijalne preduzetnice, kao i nosioci turističkih kategorisanih domaćinstava sa područja opštine Arandjelovac.


WIDE prezentacija AR 1 WIDE prezentacija AR 2

WIDE logo
Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Savetnik za žensko preduzetništvo
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Dani šumadijske šljive Stragari
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft