01.04.2022 | Razvoj ljudskih resursa

Ove nedelje smo predstavili projekat “Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo” u Paraćinu i Kniću

 Održana je prezentacija projekta “Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo” i najava predstojećih aktivnosti, u dve opštine ove nedelje.

U Paraćinu smo bili 29. marta, a u Kniću 31. marta sa ciljem da upoznamo ciljne grupe i zainteresovane strane iz ovih opština, a kojima je projekat namenjen.

U toku prezentacije, o projektu su imale priliku da se upoznaju, predstavnici lokalnih samouprava, turističkih organizacija, pedstavnici udruženja žena, potencijalne preduzetnice, kao i nosioci turističkih kategorisanih domaćinstava sa područja obe opštine.

WIDE Kn Pa 1WIDE Kn Pa 2WIDE Kn Pa 3

WIDE Kn Pa 4WIDE logo

  Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft