28.07.2022 | Razvoj ljudskih resursa

Realizovane aktivnosti na projektu Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo – WIDE

 Na održanom sastanku partnera na međunarodnom projektu WIDE, razgovarali smo o realizovanim aktivnostima i ostvarenim rezultatima od početka projekta do sada.

1. Dizajnirano je konkretno rešenje za otvoreni obrazovni resurs, koji će kombinovati tradicionalno predavanje u učionici sa aplikacijama za digitalno učenje - OER Platformu.

2. Izrade Priručnika za ruralni preduzetnički ekosistem je u završnoj fazi i biće dostupan već od kraja septembra 2022. godine.

3. Kroz sprovedeno istraživanje identifikovali smo teme za obuke, na čijem razvoju i kreiranju se kreće od avgusta. Obuke su:

  • Žensko preduzetništvo
  • Pristup finansijama
  • Ekonomija deljenja
  • Digitalno preduzetništvo u ruralnom okruženju

Za više informacija o WIDE projektu, pogledajte:

WIDE Website: https://wideproject.eu/index.php

WIDE Facebook Page: https://www.facebook.com/WIDE-Project-104517608840761 


WIDE sastanak jul 2022
Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Savetnik za žensko preduzetništvo
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Dani šumadijske šljive Stragari
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft