Razvoj ljudskih resursa

Odeljenje za razvoj ljudskih resursa, kao jedno od odeljenja Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, formirano je januara 2006. godine u okviru projekta „Razvoj institucionalnog kapaciteta za implementaciju Integrativnog plana društveno-ekonomskog razvoja Šumadije i Pomoravlja” koji je finansiran od strane Evropske agencije za rekonstrukciju.

Aktivnosti Odeljenja za razvoj ljudskih resursa su usmerene ka specifičnim grupama klijenata sa namerom da u potpunosti zadovolje njihove potrebe za novim znanjima i veštinama.

Zato Regionalna agencija kroz odeljenje za razvoj ljudskih resursa nastoji da pridobije poverenje klijenata kvalitetom obuka kako bi promenila svest ljudi i ukazala im na značaj nefinansijske podrške (dodatnog obrazovanja) koje može da im bude od velike pomoći u traženju i vođenju posla.

Ostvarivanje ciljeva Odeljenja za razvoj ljudskih resursa, doprinosi značajnom unapređenju u oblasti razvoja ljudskih resursa, čemu će se težiti u radu i u narednom periodu. Ovi ciljevi su sledeći:

  • Stvaranje uslova za povećanje zaposlenosti, koji treba da se ostvari pružanjem podrške kreiranju institucionalnih okvira radi podsticanja zapošljavanja,
  • Podrška razvoju novih znanja i vestina kao podrska uvodjenju novih tehnologija i istraživanja, koji treba da se ostvari kroz stvaranje uslova za uvođenje principa doživotnog učenja,     
  • Razvoj partnerstava u regionu na polju razvoja ljudskih resursa, koji bi se postigao identifikovanjem regionalnih projekata u funkciji razvoja ljudskih resursa, Iitegracijom ugroženih grupa i jednakim pristupom za sve, odnosno učešćem u nacionalnim programima.
Katalog obuka Regionalne agencije
SeeNet
WBC Virtual Manufacturing Network
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft