26.12.2022 | Razvoj ljudskih resursa

Javno dostupan WIDE - Priručnik za ruralni preduzetnički ekosistem

 Za razvoj inovativne obuke i obezbeđivanje povezanosti i efikasnosti obuka, partneri na projektu WIDE: Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo, su razvili Priručnik za ruralni preduzetnički ekosistem uzimajući u obzir dostupne smernice i resurse na nacionalnom i međunarodnom nivou. Mapiranje mogućnosti povezivanja žena kroz trendove i resurse digitalnog preduzetništva, istaklo je kvalitativne i kvantitativne podatke, informacije, alate i rešenja, za promovisanja ženskog preduzetništva.

Element inovacije je uporedna analiza partnerskih zemalja (koja uključuje: analizu potreba, ciljne grupe, elemente inovacije, očekivani uticaj i potencijal prenosivosti) u odnosu na profesionalne kompetencije i kvalifikacioni okvir sektora digitalnog preduzetništva, a sve sa ciljem osiguranja da razvijene obuke budu relevantne, pravovremene i konkretne.

WIDE photo

Za svaku zemlju konzorcijuma projekta WIDE, partneri su kreirali kratak izveštaj zasnovan na postojećim podacima u vezi sa preduzetim akcijama za rešavanje problema integracije žena kroz digitalno preduzetništvo.

WIDE - Priručnik za ruralni preduzetnički ekosistem i rezime ključnih nalaza na engleskom, španskom, rumunskom, italijanskom, srpskom i makedonskom jeziku dostupni su na WIDE OER platformi: https://videproject.eu/analisis.php

WIDE – Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo – je projekat koji sufinansira Evropska komisija kroz program ErazmusPlus. Cilj mu je da podstakne žene koje žive u ruralnim područjima, a koje traže svoj prvi posao ili su nezaposlene ili žele da započnu sopstveni biznis.

Više informacija o projektu WIDE posetite WIDE Website: https://wideproject.eu/index.php

WIDE Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250Podeli/Cuvaj
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft