20.12.2022 | Razvoj ljudskih resursa

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja pridružila se 3. Transnacionalnom projektnom sastanku WIDE projekta

 Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja pridružila se 14. decembra 2022. godine 3. Transnacionalnom projektnom sastanku projekta WIDE, održanom u Briselu (BE) čiji je domaćin bio belgijski partner IHF asbl.

WIDE – Integracija žena kroz digitalno preduzetništvo – je projekat koji sufinansira Evropska komisija kroz program ErazmusPlus. Cilj mu je da podstakne žene koje žive u ruralnim područjima koje traže svoj prvi posao ili su nezaposlene, da stvore sopstveni biznis.

Prethodnih meseci, partneri su finalizirali Priručnik za ruralni preduzetnički ekosistem koji je već dostupan na WIDE platformi i razvili module obuka za usavršavanje ciljne grupe. Ovaj sastanak je predstavljao priliku za recenziju materijala za obuku i poboljšanja pre postavljanja na Platformu. Sastanak je takođe bio koristan za koordinaciju administrativnih i finansijskih zadataka, praćenje pravilne implementacije horizontalnih aktivnosti projekta i postavljanje rokova za buduće aktivnosti.

Sledeći koraci? Partneri će objaviti kurs obuke na engleskom, španskom, rumunskom, italijanskom, srpskom i makedonskom jeziku. Kada bude dostupan na platformi, Konzorcijum će početi sa testiranjem i validacijom materijala koji uključuje potencijalne i postojeće preduzetnike, pružaoce stručnog obrazovanja, kompanije i druge zainteresovane strane.

Za više informacija o projektu WIDE, posetite:

WIDE Website: https://wideproject.eu/index.php

WIDE Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078760990250 

Ili nas kontaktirajte putem REDASP email: officekg@redasp.rs

WIDE Brisel 3
Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Savetnik za žensko preduzetništvo
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Dani šumadijske šljive Stragari
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft