07.11.2023 | Razvoj teritorije

Završna konferencija projekta „Razvoj regionalne turističke ponude Šumadije i Pomoravlja“

Povodom završteka projekta „Razvoj regionalne turističke ponude Šumadije i Pomoravlja“, 3. oktobra 2023. godine održana je završna konferencija u Hotelu Kragujevac u Kragujevcu uz učešće velikog broja saradnika i partnera na realizaciji projekta, kao i spoljnih stručnjaka i predstavnika medija.   Pored lokalnih samouprava i lokalnih turističkih organizacija Šumadije i Pomoravlja, prisustvovali su i saradnici iz sektora obrazovanja i kulture, kao i predstavnici privatnog sektora koji su zainteresovani za saradnju sa javnim i civilnim sektorom na polju razvoja turizma. Direktno učešće uzeli su i predstavnici donatora, organizacije GIZ koja sprovodi program „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ i koji od početka realizacije projekta pružaju jaku podršku regionalnoj agenciji u realizaciji projektnih aktivnosti.

Na konferenciji su predstavljene realizovane aktivnosti i postignuti rezultati projekta. Poseban osvrt je dat na prezentaciju Kriterijuma održivog turizma u svetlu pristupanja Srbije članstvu Globalnog saveta za održivi turizam.  

U toku diskusije izneta su mišljenja o glavnim izazovima u oblasti turizma od strane turističkih organizacija, predstavnika turističko ugostiteljske škole TUŠ Toza Dragović, Kragujevac, kao i jednog od vodećih privrednika u hotelijerstvu i ugostiteljstvu u regionu, Hotela Izvor, Aranđelovac. Iskazana je zainteresovanost svih prisutnih da se u narednom periodu utvrde partnerski odnosi u daljem radu na prevazilaženju izazova i razvoja turizma u regionu. 

Projekat „Razvoj regionalne turističke ponude Šumadije i Pomoravlja“, je realizovan u okviru šireg projekta „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ koji finansiraju Evropska unija  i nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju - GIZ.


.zavrsna 2  zavrsna 1

Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft