02.10.2017 | Razvoj rurala

Započeta realizacija projekta ''Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga''

U okviru programa “Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji” započeta je realizacija projekta ''Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga'', koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi konzorcijum partnera koji čine NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija).

Vodeći partner na projektu je Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, dok su projektni partneri udruženje proizvođača Moba i udruženje Seoski turizam Srbije.

Opšti cilj projekta:

  • Doprineti poboljšanju ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima sa teritorije Šumadijskog i Kolubarskog okruga.

Specifični cilj projekta:

  • Razvoj modela podrške ekonomskom i društvenom osnaživanju žena koje su već angažovane u delatnostima: pružanja usluga seoskog turizma, proizvodnji domaćih prehrambenih proizvoda i izradi proizvoda starih zanata.

Očekivani rezultati:   

  • R1. Poboljšani veb portal selo.rs i razvijena Android i IOS mobilna aplikacija sa odabranim domaćinstvima (u kojima su nosioci ekonomskih aktivnosti žene, koje su već u poslu pružanja usluga smeštaja u seoskom turizmu ili proizvodnji domaćih prehrambenih proizvoda i proizvoda starih zanata), sa potpuno ažuriranim stranicama i profilima spremnim za promociju kupcima.   
  • R2. Žene koje se bave pružanjem smeštaja ili proizvodnjom domaće hrane i proizvoda starih zanata, upoznate su sa aktuelnim trendovima i obučavaju se za upravljanje poslovanjem.   
  • R3. Domaćinstva koja proizvode domaću hranu i zanatske proizvode, proizvode veće količine proizvoda za kraći period i sa manje napora, a koji su boljeg kvaliteta i, po svom izgledu, pogodniji za trenutne zahteve tržišta.   
  • R4. Kreiran mehanizam kojim se utiče na politike na lokalnom nivou, a koje se odnose na poboljšanje društvenog i ekonomskog položaja žena u ruralnim područjima.   
  • R5. Podržana domaćinstva se intenzivno promovišu na internetu i društvenim mrežama i ostvaruju veće prihode kroz povećan broj smeštaja i prodate proizvode većem broju kupaca koji do njih dolaze bilo putem portala selo.rs i mobilnih aplikacija, ili preko drugih sličnih, već postojećih portala.
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft