13.12.2019 | Razvoj teritorije

Učešće Regionalne agencije na Međunarodnom sajmu turizma u Atini

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, u okviru projekta «Građenje brenda ADRION u turizmu: zadovoljenje svih čula - ADRION 5 SENSES» uzela je učešće na Međunarodnom sajmu turizma AIT EXPO koji je održan u Atini, u periodu od 6 – 8.12.2019. godine.

Na zajedničkom štandu projektnih partnera posetiocima sajma prezentovan je novi brend ADRION u turizmu zasnovan na zadovoljenju svih 5 čula turista, kao i višejezična web platforma www.adrion5senses.eu, na kojoj je predstavljena i turistička ponuda Šumadije i Pomoravlja kao dela makro turističke destinacije ADRION.

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, kao jedan od devet partnera iz osam zemalja Jadransko – Jonske regije, aktivno je angažovana na sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj primenu integrisanog pristupa pri razvoju i promociji senzornog turizma, odnosno stvaranju novih vrsta ponuda u turizmu.

5SENSES sajam Atina 1 5SENSES sajam Atina 2 5SENSES sajam Atina 3

5SENSES sajam Atina 5 5SENSES sajam Atina 6 5SENSES sajam Atina 7
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
EU Integracije
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft