29.12.2021 | REDASP

Tri i po godine podrške inovacionim sistemima Dunavskog regiona podizanjem svesti o intelektualnoj svojini i transferom tehnologije – KnoWING IPR projekat

1.7. 2018. godine, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja kao deo konzorcijuma sastavljenom od partnera iz 13 zemalja sa teritorije dunavskog regiona započela je implementaciju projekta „Promovisanje inovacija u dunavskom regionu kroz inženjering znanja i upravljanje pravima intelektualne svojine“. 20. decembra REDASP je organizovala završnu konferenciju koja je u hibridnom formatu okupila predstavnike Srbije, Slovenije, Slovačke,  Nemačke, Austrije, Mađarske Hrvatske, Češke, Bugarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Republike Moldavije i Ukrajine kao i stručnjake iz ove oblasti. Ispred Republike Srbije, a na poziv REDASP kao domaćina završne konferencije, učesnicima se obradio g-din Mihajlo Dašić, v.d. pomoćnika ministra u sektoru za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom novu radi efikasnijeg korišćenja fondova istakavši značaj transnacionalnih projekata za našu teritoriju naročito kroz prizmu usvajanja naprednih znanja i veština od partnera iz zemalja koje su članice Evropske unije. Skupu se nakon toga obratio i Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije, istakavši značaj inovacija te podsetivši da je Srbija jedna od prvih zemalja u regionu koja je usvojila takozvani inovacioni imperativ  – ideju da uspešno učestvovanje u svetskoj privredi zasnovanoj na znanju podrazumeva sposobnost prilagođavanja i unapređivanja tehnoloških i istraživačkih kapaciteta zasnovanih na saradnji javnog i privatnog sektora. Poseban doprinos konferenciji dala je i g-đa Danijela Zlatić Šutić ispred Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije u okviru panela: u vremenu kada je globalna konkurencija žestoka, distanca između istraživanja i tržišnih dostignuća je kritičan aspekt a g-đa Šutić je govorila o  mogućnostima da politike prava intelektualne svojine budu jedan od mehanizama za rešavanje ovog problema kao i sa kojim izazovima se moraju suočiti stručnjaci za intelektualnu svojinu kada se bave različitim zakonodavnim okvirom širom Evrope.


KnowING IPR logo

Tokom skoro 6 sati trajanja konferencije u fokusu su bile teme vezane za oblast uticaja projekta, buduće finansiranje programa i načine za postizanje ciljeva sa fokusom na aktivnosti u prioritetnoj oblasti, pitanjima inovacija, razvoja, preduzetništva, transnacionalne saradnje, politike finansiranja, transfera tehnologije i informacija o patentima.

Za tri i po godine rada, konzorcijum je pripremio i prijavio ukupno 137 rezultata i 21 autput postigavši naročito značajan uspeh u domenu obuhvata targetiranih ciljnih grupa pri čemu su zadati indikatori po kategorijama i to msp sektor, velika preduzeća, donosioci odluka na svim nivoima, organizacije za podršku biznisu i institucije iz oblasti visokog obrazovanja i istraživanja, ne samo dostignuti već je nivo opsega u proseku 3 puta veći od zadatog.

Glavni rezultat projekta je KnowING HUB Platforma – kompleksna onlajn baza podataka za pružanje pristupa specifičnim podacima, alatima za ekstrakciju znanja i alatima za upravljanje intelektualnom svojinom (IPR) kako za početnike tako i za napredne korisnike. Portal KnovlNG Hub omogućava pretraživanje i preuzimanje podatake pomoću pretraživača i mobilnih aplikacija dakle, kompletna usluga koja se nudi na mreži, dostupna na https://www.knowing-ipr.eu/ , zatim KnowING IPR Helpdesk - usluga podrške i vođenja o tehničkim i opštim pitanjima protokola platforme KnowING HUB, kao i pitanjima upravljanja intelektualnom svojinom u državama članicama projekta, realizovani programi IP mentoringa za različite kategorije korisnika: MSP (automobilski sektor); visokoškolske ustanove i istraživačke institucije (HEI & RI) i start-up; Identifikovana pitanja u pogledu politike inovacija, prava intelektualne svojine i transfera tehnologije, razvijen set preporuka za unapređenje politike upravljanja intelektualnom svojinom u Dunavskom regionu procenom institucionalnog i regulatornog okvira u partnerskim državama uz konsultacije sa različitim zainteresovanim stranama, Povećan nivo znanja i korišćenja prava intelektualne svojine u dunavskom regionu zasnovan na inovativnom modelu „trostruke spirale“, koji utiče na preduzeća, posebno MSP, organizacije za podršku poslovanju, javne vlasti, visokoškolske ustanove i obrazovne institucije.

 

 

 

Podeli/Cuvaj
Program za nabavku opreme
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
WIDE projekat
EU PRO+
EU Integracije
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Dani šumadijske šljive Stragari
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft