06.11.2023 | Razvoj teritorije

Regionalni sastanci Destinacijske menadžment organizacije za Šumadiju i Pomoravlje

U cilju uspostavljanja upravljačke i operativne strukture Destinacijske menadžment organizacije Šumadije i Pomoravlja (u daljem tekstu: DMO) i izrade marketing plana DMO održana su tri sastanka predstavnika turističkih organizacija i regionalne agencije, tj. stalnog članstva DMO.

Na prvom sastanku, 31.05.2023. godine predstavljen je nacrt Poslovnika o radu upravljačkog tima DMO, dok će u narednim mesecima biti finaliziran dokument i definisana upravljačka struktura DMO. Pored toga, predstavljeni su rezultati anketnog istraživanja koje je sprovedeno za predstavnike turističkih organizacija i DMO, u procesu izrade marketing strategije DMO.

Na drugom sastanku, koji je održan 20.09.2023, predstavljeni su kriterijumi Globalnog saveta za održivi turizam i indikatori za merenje održivosti. Dogovoreno je na koji način će kontinuirano praćenje indikatora održivog turizma biti inkorporirano u poslovanje i operativnu strukturu DMO.

Na trećem sastanku, koji je održan 03.10.2023, stručnjaci koji su radili na izradi dokumenata su predstavili finalnu marketing strategiju DMO i Poslovnik o radu upravljačkog tima DMO. Na sastanku je postignuta saglasnost sa dokumentima I dogovoreni naredni koraci rada DMO za Šumadiju I Pomoravlje.

Ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta „Razvoj regionalne turističke ponude Šumadije i Pomoravlja“, koji se realizuje u okviru šireg projekta „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“. Projekat finansiraju Evropska unija  i nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju - GIZ.

Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft