27.04.2017 | Razvoj MSPP

Raspisan javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom:

 1. PROCREDIT BANKA A.D. Beograd
 2. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. Beograd
 3. HALKBANK, Beograd
 4. ERSTE BANKA A.D. Novi Sad
 5. UNICREDIT BANKA SRBIJA A.D. Beograd
 6. Raiffeisen Leasing D.O.O. Beograd


Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

 1. pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) prema finansijskim izveštajima za 2015. godinu, kao i
 2. preduzetnici registrovani u APR.


Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i to:

 1. nove proizvodne opreme i/ili mašina;
 2. transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
 3. novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara.


Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:

1) da su podneli jednoj od banaka ili lizing kompaniji uključenih u realizaciju ovog programa:

 • popunjen zahtev za dodelu bespovratnih sredstava sa potrebnom dokumentacijom kojom dokazuju uslove iz odeljka 5.2 ovog programa;
 • profakturu/predračun/predugovor ne stariji od dana objavljivanja Javnog poziva i to samo za opremu koja nije isporučena niti plaćena delimično ili u celosti do datuma donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava;
 • sliku opreme sa profakture;

2) da su upisani u registar APR najkasnije 31. decembra 2015. godine;

3) da nisu razvrstani kao srednje ili veliko pravno lice u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 62/13), prema finansijskim izveštajima za 2015. godinu;

4) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

5) da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;

6) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

7) da vlasnici i odgovorna lica nisu osuđivani i da se ne vodi istraga odnosno krivični postupak za krivična dela protiv privrede;

8) da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika ili srednja pravna lica;

9) svrha i namena investiranja u proizvodnu opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;

10) da su privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na dan 30.12.2016. godine imali najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vreme;

11) da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:

 1. primarna poljoprivredna proizvodnja. Primarna poljoprivredna proizvodnja, između ostalog, u smislu ovog programa, obuhvata gajenje biljnih kultura i domaćih životinja i ostale namene u neposrednoj vezi sa gajenjem biljaka i životinja, kao i čuvanje i skladištenje. (nije isključena nabavka opreme za obavljanje delatnosti pakovanja, sortiranja, prerade i zamrzavanja npr. hladnjače.)
 2. izvođenje građevinskih radova (proizvodnja građevinskih proizvoda je dozvoljena);
 3. saobraćaj i transport,
 4. proizvodnja duvanskih proizvoda;
 5. bilo koji oblik trgovinske, turističke ili ugostiteljske delatnosti, izuzev pekara sa proizvodnjom i prodajom, proizvodnje kolača i torti i usluga keteringa;
 6. štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, izuzev štamparskih usluga;
 7. uslužne delatnosti (uključujući između ostalog i konsultantske, marketinške, računovodstvene i usluge istraživanja tržišta kao i ostale usluge informacione tehnologije, proizvodnje i emitovanja digitalnog sadržaja);
 8. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 9. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
 10. proizvodnja i promet nafte i naftnih derivata;
 11. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 12. proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti ni za projekte privrednih subjekata u drugim delatnostima, ako ne doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva Programa.


12) da nisu u teškoćama, a prema sledećoj definiciji: Privredni subjekt u teškoćama je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjoročno, ugrozili njegov opstanak;

13) da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (u 2015, 2016. i 2017. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23 miliona dinara;

14) da nisu primili bespovratna sredstva iz javnih sredstava za iste namene u prethodne dve godine.

Privredni subjekti će se ugovorno obavezati da predmetnu opremu neće otuđiti najmanje 24 meseca po sklapanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, ugovora o kreditu, odnosno ugovora o finansijskom lizingu.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto vrednosti proizvodne opreme, dok će se preostalih 70% neto vrednosti proizvodne opreme obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanije uključenih u sprovođenje ovog Programa.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti proizvodne opreme ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka (original i overena fotokopija), u skladu sa Programom, predaju se prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing, u jednoj od ekspozitura/filijala odabranih poslovnih banaka i lizing kompanije.

U navedenim poslovnim bankama i lizing kompaniji se mogu dobiti i sve informacije neophodne za učešće u Programu. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše. Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke ili lizing kompanije.

Za sve dodatne informacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA I POTREBNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE
Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft