12.04.2017 | Razvoj MSPP

RAS I SARRA POTPISALI SPORAZUM ZA UNAPREĐENJE SARADNJE

Razvojna agencija Srbije (RAS) i Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija (SARRA) potpisale su 11.4.2017. u Beogradu sporazum o saradnji u cilju unapređenja institucionalnog okvira i ravnomernijeg teritorijalnog razvoja zemlje.

Sporazum su u prostorijama Razvojne agencije Srbije, potpisali v.d. direktora RAS Željko Sertić i direktor SARRA Nenad Popović.

Cilj sporazuma je unapređenje strateškog, pravnog i institucionalnog okvira radi što bolje koordinacije i realizacije aktivnosti u oblasti regionalnog razvoja, podizanje kapaciteta SARRA, kao i razvoj konkurentnosti na svim nivoima privrede.

Direktor SARRA Nenad Popović je ocenio da će sporazum unaprediti već postojeću saradnju RAS i SARRA i da će rad na zajedničkim aktivnostima doprineti efikasnijem i ravnomernijem regionalnom razvoju Srbije.

Više o tome možete pogledati na http://www.tanjug.rs/full-view1.aspx?izb=323291

SARRA je udruženje 15 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija formirano u cilju stvaranja institucionalnih preduslova za održivi i ravnomerni regionalni razvoj. Članice udruženja su u proteklom periodu bile ključni nosioci razvojnih procesa na teritorijijama koje pokrivaju povezujući aktere iz više sektora sa lokalnim samoupravama, ključnim nosiocima lokalnog ekonomskog razvoja, u partnerstva zasnovana na strateški identifikovanim potrebama i interesima.

 1

2    3

Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Savetnik za žensko preduzetništvo
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Dani šumadijske šljive Stragari
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft