06.09.2023 | Razvoj MSPP

PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA КROZ FINANSIJSКU PODRŠКU ZA ŽENSКO PREDUZETNIŠTVO U 2023. GODINI


 

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. 

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za sprovođenje ovog programa su 600.000.000,00 dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnice, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 40% vrednosti ulaganja, odnosno do 50% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, i kamatnom stopom od 1,5% godišnje uz garanciju banke ili 2,5% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja i uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za privredne subjekte registrovane u APR-u najkasnije do 31.12.2020. godine, a koji nemaju minimum 5 zaposlenih na dan 31.12.2022. godine na određeno i/ili neodređeno vreme, kao i za privredne subjekte registrovane u APR-u od 01.01.2021. godine pa nadalje, dok će za iznos do 12.000.000,00 dinara moći da konkurišu privredni subjekti koji su registrovani u APR-u do 31.12.2020. godine i koji imaju minimum 5 zaposlenih na dan 31.12.2022. godine na određeno i/ili neodređeno vreme.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

-         -  kupovinu mašina/opreme/alata, nove računarske opreme i softvera i vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanje usluga (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);

-          - tekuće održavanje i/ili adaptaciju poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 1.000.000,00 dinara;

-          - kupovinu poslovnog/proizvodnog prostora za privredne subjekte koji su registrovani u APR do 31. decembra 2020. godine i na dan 31. decembra 2022. godine zapošljavaju minimum pet zaposlenih (uključujući i samu preduzetnicu bez obzira po kom osnovu je osigurana);

-          - operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 25% u strukturi ukupnog ulaganja, za koje se potražuju sredstva Programa.

Osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po Programu, mogu se obratiti Regionalnoj agenciji kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem po Programu, koju Regionalna agencija pruža po Programu standardizovanog seta usluga za MSPP.

Svi zainteresovani za pohađanje obuke se mogu prijaviti putem mejla na sme@redasp.rs ili putem telefona na broj 034/302-722, pri čemu će dobiti detaljne informacije o terminima održavanje obuka.

 

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom, u skladu sa Programom, mogu se predati:

-          Fondu za razvoj RS, u dva primerka, na adresama: Ul.bulevar Nemanjića 14a, Niš i Ul. knez Mihailova br.14, Beograd ili

-          preko Portala Fonda za razvoj RS koji se nalazi na sajtu Fonda, u jednom primerku. 

 

Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje Programa za 35%, koliko je prosečan procenat.

Uputstvo o sprovođenju Programa i Sadržaj potrebne dokumentacije za preduzetnike i za pravna lica možete preuzeti: Program za zensko preduzetnistvo.zip.

Kompletna konkursna dokumentacija se može preuzeti na adresi Fonda za razvoj https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/zene-mladi.

 

Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft