28.04.2017 | Razvoj MSPP

Počinje realizacija Programa nefinasijske podrške za mala i srednja preduzeća i preduzetnike za 2017. godinu

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja počinje sa sprovođenjem Programa nefinasijske podrške za  mala i srednja preduzeća i preduzetnike za 2017. godinu kroz Standardizovani set usluga, na području regiona Šumadije i Pomoravlja.

Ovaj Program ima za cilj podršku rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, zadruga i klastera kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga za njihovo poslovanje. 

Sve usluge koje potencijalna mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu da koriste su besplatne, a obuhvaćene su sledeće vrste usluga:

Obuke

 • obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od  dva dana); 
 • priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);
 • finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);
 • izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);
 • marketing i prodaja (u trajanju od dva dana);
 • pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje  (u trajanju od dva dana);
 • elektronsko poslovanje ( u trajanju od jednog dana); 
 • inovacije (u trajanju od jednog dana);
 • priprema za Jedinistveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);
 • informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jednog dana);
 • investiciona spremnost (u trajanju od dva dana).

 Informisanje

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama i klasterima u vezi sa:

 • započinjanjem poslovanja i testiranjem poslovne ideje;
 • nacionalnim i međunarodnim programima za podršku preduzetništvu;
 • dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim);
 • pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama;
 • podrškom koju mogu dobiti kroz program „Evropska mreža preduzetništva“ (EEN mreža) - uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, prenos tehnologija i znanja, poslovno povezivanje i dr;
 • poslovnim udruživanjem MSPP – osnivanje i rad klastera, poslovnih udruženja i zadruga;
 • inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;
 • standardima kvaliteta;
 • pronalaženjem poslovnih partnera;
 • specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
 • poslovnim i inovativnim inkubatorima;
 • poslovanjem sektora MSPP, zadruga i klastera.

 Promocija

Organizacija promotivnih aktivnosti i događaja: radionica, info dana ili drugih javnih  skupova na kojima se promovišu teme iz oblasti preduzetništva.

 Savetodavne usluge

 • pomoć pri izradi poslovnog plana za kredite za start up kredite za početnike kod Fonda za razvoj i za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje,
 • pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj,
 • podrška u pripremi dokumentacije i prijave za Programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije i
 • pomoć pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge.

Mentoring

Proces mentoringa predstavlja pružanje stručne pomoći u dužem vremenskom periodu od strane stručnog lica – mentora privrednom subjektu.

U zavisnosti od potreba privrednog subjekta, mentoring obezbeđuje stručnu podršku  mentora od 25 do 50 sati direktnog rada na pronalaženju rešenja za nastali problem.

Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala I srednja privredna društva, preduzetnici I zadruge koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

 Za sve dodatne informacije možete se javiti Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja Kralja Petra I 22, 34000 Kragujevac +381 34 302 701, +381 34 300 575, e-mail: officekg@redasp.rs

Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft