07.11.2018 | Razvoj teritorije

Peti sastanak regionalne radne grupe i poseta mentora Michaela Meyera, CEEweb

U poseti Regionalnoj agenciji i Šumadiji i Pomoravlju 5. i 6. novembra 2018. godine bio je g. Michael Meyer, predstavnik organizacije CEEweb, kao mentor na projektu INSiGHTS.

Tokom posete regionalna agencija je organizovala sastanke sa glavnim akterima centara za promociju sporog, zelenog i zdravog turizma na teritoriji Šumadije i Pomoravlja. 5. novembra je održan peti sastanak regionalne radne grupe u hotelu Šumarice na kome su bili prisutni predstavnici Šumadije i opštine Rekovac – turističke organizacije, planinari, organizatori aktivnog odmora, kao i predstavnik medija i turističke agencije. 6. novembra održan je sastanak u Despotovcu, u turističkoj organizaciji, a nastavljen u seoskom domaćinstvu Eko farma Milanović, gde su vođeni razgovori sa predstavnicima planinara i udruženja KAUP – Klub aktivnih uživalaca prirode.

Na sastancima se razgovaralo o integrisanoj turističkoj ponudi, predlozima i rešenjima za unapređenje turističkog proizvoda i osavremenjavanje ponude, ulozi klubova, turističkih organizacija, turističkih domaćinstava. Mentor je pružio brojne savete za kreiranje održive ponude.

Izvan radnog dela i sastanaka organizovane su posete Šumaricama, jezeru i avantura parku u Kragujevcu, boravak u seoskom turističkom domaćinstvu, a u Despotovcu poseta Resavskoj pećini, avantura parku i manastiru Manasija.

INSiGHTS Majkl Mejer 2018 INSiGHTS Majkl Mejer 2018 1 INSiGHTS Majkl Mejer 2018 2
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft