11.04.2016 | REDASP

Održana Osnivačka Skupština Srpske Asocijacije regionalnih razvojnih agencija (SARRA)

Dana 8.4.2016. u Kragujevcu je održana Osnivačka Skupština Srpske Asocijacije regionalnih razvojnih agencija (SARRA).

Ovaj skup je bio kruna višemesečnog rada na formiranju asocijacije, a istovremeno i novi početak poslova koji za cilj imaju efikasnije učešće akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u procesima planiranja u domenu regionalnog razvoja, procesima razvoja programa za podršku MSP i preduzetništvu, procesima privlačenja i podrške investitorima kao i procesima međusektorskog povezivanja kao i boljeg pozicioniranju ARRA u procesima međuopštinske saradnje, procesima EU integracija i efikasnog korišćenja fondova .

Regionalni razvoj kao kontinuiran i upravljan proces zahteva dobro organizovan institucionalni okvir. Agencije za regionalni razvoj su osnovane iz potrebe da se na teritoriji čitave Srbije stvore institucionalni preduslovi za održivi regionalni razvoj.

Članice mreže su u proteklom periodu bile ključni nosioci razvojnih procesa na teritorijijama koje su pokrivale svojim radom, kroz partnerstvo sa javnim i privatnim sektorom. Uvođenjem i distribucijom  konsultantskih usluga namenjenih MSP sektoru, stvarale su preduslove za razvoj preduzetništva. Menadžmentom razvojnih projekata uključivale su svoje teritorije u međunarodne donatorske inicijative i nacionalne programe za razvoj preduzetništva i ravnomerni regionalni razvoj.

Srž regionalnog razvoja se sastoji u efikasnom uspostavljanju međusektorske saradnje, posmatrajući društveno – ekonomski razvoj kao celovit i potpuno integrisan proces, regionalne razvojne agencije uspešno povezuju aktere iz više sektora.

Jedan od stubova regionalnog razvoja je međuopštinska saradnja, koja podrazumeva urežavanje lokalnih samouprava, kao ključnih nosilaca lokalnog ekonomskog razvoja, u partnerstva zasnovana na strateški identifikovanim potrebama i interesima. Kordinaciju ovih strateških procesa vode regionalne razvojne agencije.

Snaga Mreže leži u činjenici da ona posredstvom svojih članica u mreži okuplja desetine ključnih stake-holdera na lokalnom, regionalnim i nacionalnim nivou, da su članice kroz mrežu zaposlenih u stanju da isporuče najveći broj usluga koje su u funkciji ekonomskog razvoja, preuzimajući odgovornost za planiranje i upravljanje razvojnim procesima na svojim teritorijama. Popunjavajući institucionalnu prazninu na regionalnom nivou postaju bitan integrativni faktor između nacionalnih, lokalnih i donatorskih institucija

Fleksibilne u radu prilagođavale su se dinamičnim zahtevima okruženja i tako postale nosioci razvojnih procesa i ključni partneri međunarodnim donatorskim institucijama. Iskustvo u radu sa MSP sektorom i javnim administracijama na uklanjanju prepreka za ekonomski razvoj  afirmiše ih kao pouzdane partnere za sve buduće razvojne inicijative.

SARRA 1SARRA 2Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft