21.04.2020 | REDASP

Održana online Obuka za početnike u poslovanju

Usled novonastale situacije i uvedenog vanrednog stanja zbog pandemije COVID – 19, Regionalna agencija je organizovala besplatnu online Obuku za početnike u poslovanju.

Obuka je održana 15. i 16.04.2020. godine po programu u okviru Standardizovanog seta usluga, koji sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije.
1234 56
Na obuci su se učesnici upoznali sa osobinama i motivima preduzetnika, pojmom, procedurama i uslovima za registraciju privrednih subjekata, porezima i doprinosima i izvorima finansiranja. Tokom obuke svako od budućih preduzetnika je izradio biznis plan za svoju poslovnu ideju.

Sertifikati koje polaznici dobijaju nakon pohađanja obuke su priznati prilikom apliciranja za dobijanje finansijske podrške na nacionalnom nivou.
Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft