22.04.2024 | Razvoj infrastrukture

Održan prvi sastanak na projektu „Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo“

Projektni partneri su u periodu od 26. do 27. marta 2024. godine boravili u Čakovcu (Hrvatska) gde je održan prvi sastanak na projektu „Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo“ (eng. Fostering the implementation of shallow geothermal hybrid heating and cooling systems in the Danube Region - Danube GeoHeCo). Međimurska energetska agencija (MENEA) iz Čakovca je kao vodeći partner bila domaćin ovog događaja, dok je Regionalna razvojna agencija Bačka u okviru pomenutog projekta zadužena za promociju (komunikacije) i diseminaciju projektnih rezultata.

Prvi sastanak na projektu Danube GeoHeCo je bila prilika da se 13 partnera iz osam zemalja Dunavskog regiona bolje upoznaju, razmene iskustva i znanja u oblasti upotrebe geotermalne enerije i primene hibrdinih sistema grejanja i hlađenja, odnosno da se kroz prezentaciju planiranih projektnih aktivnosti utvrde prioritetni koraci u sprovođenju projekta.

Takođe, istaknuta je i važnost zajedničke saradnje svih učesnika s obzirom da se aktivnosti projekta sprovode u različitim zemljama iz kojih dolaze partneri, njihovim institucijama i izabranim pilot lokacijama, te je naglašena i potreba za snažnijim uključivanjem ciljnih grupa projekta i ključnih stejkholdera kako donosioca odluka na različitim nivoima vlasti, tako i predstavnika malih i srednjih preduzeća, izvođača radova, predstavnika nevladinog sektora, ali i opšte javnosti.

Pored toga, sastanak je bila prilika da se prodiskutuje i o prvim aktivnostima koje je potrebno sprovesti u okviru definisanih specifičnih ciljeva, što je i organizovano kroz interaktivne radionice u kojima su učestvovali predstavnici partnerskih organizacija.

Projektnom sastanku je pored prisutnih partnera prisustvovao i gdin Horst Šindler, vođa projekta ispred Zajedničkog sekretarijata koji je istakao značaj saradnje svih partnera u efikasnom sprovođenju planiranih projektnih aktivnosti kao i vidljivosti postignutih rezultata.

Partnerstvo na projektu Danube GeoHeCo čine Međimurska energetska agencija (Hrvatska), CROST Regionalna neprofitna organizacija za razvoj (Mađarska), Univerzitet u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet (Hrvatska), Research Burgenland Ltd. (Austrija), Lokalna energetska agencija za Pomurje (Slovenija), Geološki zavod Slovenije (Slovenija), InnoGeo Research and Service Ltd. (Mađarska), Slovački centar naučnih i tehničkih informacija (Slovačka), Tehnički univerzitet Kluž-Napoka (Rumunija), Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (Srbija), Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (Srbija), Regionalna razvojna agencija Bačka Novi Sad (Srbija) i LIR Evolucija (Bosna i Hercegovina), kao i 15 pridruženih partnera, predstavnika lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti, visoko obrazovanih institucija, udruženja i fondova. Učešće pridruženih partnera u projektu je takođe dragoceno, imajući u vidu da će svoja znanja i iskustva u predmetnoj oblasti dodatno integrisati u konačne rezultate projekta.

Projekat Danube GeoHeCo je finansiran u okviru Interreg Programa za Dunavski region 2021-2027. Osnovni cilj projekta je povećanje upotrebe plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu kroz snažnu transnacionalnu saradnju u promociji i podršci sprovođenju aktivnosti. Svrha predloženih aktivnosti je postizanje ambicioznih energetskih i klimatskih ciljeva EU do 2030. godine, a time i do 2050. godine. Projekat će podržavati integraciju rešenja plitke geotermalne energije u već postojeće sisteme domaćeg grejanja i hlađenja koji se oslanjaju na fosilna goriva. Takođe, istovremeno će se podizati svest i unapređivati kapaciteti u ovoj oblasti. Vrednost projekta je 2.481.000,00 evra (sufinansiranje od strane Evropske unije iznosi 1.984.800,00 evra odnosno 80%). Period realizacije projekta je od 1. januara 2024. do 30. juna 2026. godine.              geoheco kickoff

Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft