18.04.2022 | Strateško planiranje

Održan inicijalni sastanak sa predstavnicima radne grupe ispred opštine Topola za izradu Srednjoročnog plana Opštine Topola za period 2023 - 2025

 U cilju izrade Srednjoročnog plana opštine Topola, u petak 15.04.2022. godine, u prostorijama opštine Topola, održan je inicijalni sastanak sa članovima radne grupe.

Tema inicijalnog sastanka je bila upoznavanje sa Akcionim planom za proces izrade Srednjoročnog plana i podela zadataka i uloga, a u skladu sa odredbama datih u Uredbi o metodologiji izrade srednjoročnih planova („Službeni glasnik RS“ broj 8 od 8. februara 2019. godine).

U skladu sa Zakonom o planskom sistemu («Službeni glasnik RS» broj 30/2018), jedinice lokalne samouprave su zakonski obveznici srednjoročnog planiranja.

Srednjoročni plan predstavlja sveobuhvatni planski dokument koji se odnosi na period od tri godine i koji omogućava povezivanje javnih politika sa srednjoročnim okvirom rashoda.

Stručnu podršku opštini Topola u izradi Srednjoročnog plana za period 2023 – 2025. godine pruža Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, iz Kragujevca.

Sred. plan TO inicijalni sastanak 1 Sred. plan TO inicijalni sastanak 2 Sred. plan TO inicijalni sastanak 3Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Savetnik za žensko preduzetništvo
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Dani šumadijske šljive Stragari
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft