13.03.2018 | Razvoj rurala

Obuka "Unapredjenje poslovnih veština žena" u Kragujevcu

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Seoski turizam Srbije i UG Moba, u okviru sprovodjnja projekta „Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga” finansiranog od strane SDC-a (Švajcarske agencije za razvoj i saradnju), oglašavaju poziv za prijavu na obuku „Unapredjenje poslovnih veština žena u ruralnim područjima Šumadisjkog i Kolubarskog okruga”.

Svrha obuke je unapređenje znanja u oblasti upravljanja i planiranja ekonomske delatnosti, koje žene obavljaju u okviru svojih domaćinstava, a finalni proizvod/usluga može biti ili već jeste orijentisan ka tržištu.

Pravo prijave i učešća  imaju sve žene nosioci ekonomskih aktivnosti u okviru domaćinstava u ruralnim područjima Šumadijskog okruga, koje se bave proizvodnjom hrane po tradicionalnim recepturama, žene pružaoci usluga seoskog turizma, kao i žene koje se bave proizvodnjom suvenira i upotrebnih predmeta tradicionalnim zanatima.

Datum održavanja obuke je 16.03.2018. godine, sa početkom od 10 časova u hotelu Kragujevac.

Prijavljivanje je moguće elektronski putem na e-mail officekg@redasp.rs, ili telefonskim putem na 034/302-701, kontakt osoba: Marijana Božić.
Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft