29.06.2023 | Razvoj MSPP

Objavljeni javni pozivi Fonda za inovacionu delatnost za dodelu bespovratnih sredstava

 Fond za inovacionu delatnost objavio je javne pozive za sledeće programe:
 • Program ranog razvoja 
 • Program sufinansiranja inovacija
 • Program saradnje nauke i privrede  

PROGRAM RANOG RAZVOJA (MINI GRANTS PROGRAM)

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu.

Visina iznosa finansiranja:

 • do 120.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta
 • najmanje 30% odobrenog budžeta projekta obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda za inovacionu delatnost 

Uslovi za konkurisanje:

 • Mikro ili malo privredno društvo  u većinskom privatnom i većinskom vlasništvu rezidenata Republike Srbije osnovano u Srbiji  i ne starije od deset (10) godina u trenutku podnošenja Prijave 

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci.

PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA (MATCHING GRANTS PROGRAM) 

Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za komercijalizaciju istraživanja i razvoja. Program ima za cilj dalji razvoj postojećih inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje sa međunarodnim partnerima i povećanje broja tehnoloških kompanija.

Visina iznosa finansiranja:

 • do 500.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća
 • najmanje 30%, odnosno 40% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda za inovacionu delatnost 

Uslovi za konkurisanje:

 • Podnosilac Prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;
 • Podnosilac Prijave je većinski privatno  mikro, malo ili srednje preduzeće, osnovano u Srbiji skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu, isključujući novoosnovana pravna lica onako kako su definisana u skladu sa ovim zakonom;
 • Podnosilac Prijave je ostvario poslovni prihod u visini od najmanje EUR 300.000 u prethodnoj ili tekućoj poslovnoj godini i posluje sa dobitkom.

Vreme realizacije projekta: do 18 meseci.

PROGRAM SARADNJE NAUKE I PRIVREDE (COLLABORATIVE GRANT SCHEME PROGRAM)

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom.

Visina iznosa finansiranja:

 • do 500.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte predložene od strane mikro i malih kompanija, odnosno do 60% ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte predložene od strane srednjih kompanija
 • najmanje 30% ukupno odobrenog budžeta za projekte predložene od strane mikro i malih kompanija, odnosno najmanje 40% ukupno odobrenog budžeta za projekte predložene od strane srednjih kompanija, obezbeđuje Podnosilac Prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda za inovacionu delatnost 

Uslovi učešća:

• Podnosilac Prijave je konzorcijum koji ispunjava sledeće: 

 1. Glavni podnosilac Prijave mora biti mikro, malo ili srednje privredno društvo  u većinskom privatnom vlasništvu, osnovano u Srbiji u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, sa godišnjim poslovnim prihodom od najmanje EUR 300,000 (u poslednjoj fiskalnoj godini, ili u tekućoj godini ukoliko je primenljivo) i mora biti profitabilno;
 2. Konzorcijum mora uključivati najmanje jednu javnu (u većinskom državnom vlasništvu) naučnoistraživačku organizaciju kao Glavnog kopodnosioca Prijave, registrovanu i akreditovanu u Srbiji i navedenu na listi akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, relevantnu za oblast industrije i tehnologije koja je opisana u predloženom projektu.

Konzorcijum ne može imati više od pet (5) članova.

Vreme realizacije projekta: do 18 meseci.

Projekti po navednim Programima mogu biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. septembar 2023. godine do 12:00 časova. Prijave se dostavljaju u elektronskom obliku kroz internet portal Fonda za inovacionu delatnost.

Priručnike za navedene Programe možete preuzeti OVDE

Kompletan set neophodne konkursne dokumentacije je dostupan na internet stranici Fonda za inovacionu delatnost http://www.inovacionifond.rs/cir/

Podeli/Cuvaj
Culinary Trail
Rurall
NRGCOM
Podsticanje primene hibridnih sistema grejanja i hlađenja korišćenjem plitke geotermalne energije u Dunavskom regionu – Danube GeoHeCo
EU Integracije
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
INSiGHTS
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
InnoHPC
Savetnik za žensko preduzetništvo
Dani šumadijske šljive Stragari
Norveška za Vas
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft