21.03.2016 | REDASP

Objavljen Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za otpočinjanje sopstvenog posla na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu

Gradsko veće grada Kragujevca raspisalo je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za otpočinjanje sopstvenog posla na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu.

Podsticajna sredstva su opredeljena iz budžeta grada Kragujevca u ukupnom iznosu do 8.800.000,00 dinara.

Podsticajna sredstva odobravaju se osnivačima mikro preduzeća ili preduzetničkih radnji iz svih oblasti delatnosti, osim za poslovne ideje iz oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, trgovine, taksi prevoza, proizvodnje oružja i municije i organizovanja igara na sreću.

Korisnicima sredstava odobrava se iznos od 250.000,00 do 300.000,00 dinara za nabavku nove ili korišćene opreme (sa PDV), uz uslov da zaposle najmanje jedno nezaposleno lice sa evidencije NSZ – Filijale u Kragujevcu (uključujući i sebe) na rok od 24 meseca.

Korisnici podsticajnih sredstava u obavezi su da obezbede najmanje 20% od ukupno potrebnih sredstava predviđenih poslovnim planom.

Uz zahtev za dodelu podsticajnih sredstava podnosilac zahtevaje u obavezi da dostavi:

- poslovni plan za tekuću godinu sa izjavom da su podaci navedeni u poslovnom planu tačni i potpuni
- fotokopiju lične karte
- uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Kragujevac, ne starije od 15 dana od dana izdavanja
- izjavu o zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, overenu u mesnoj kancelariji ili gradskoj upravi
- potvrdu o visini poslednjeg mesečnog primanja, po svim osnovama, za svakog
člana zajedničkog domaćinstva
- dokaz o nezaposlenosti za svakog nezaposlenog člana domaćinstva navedenog u izjavi - uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Kragujevac, ne starije od 15 dana
- rešenje ili uverenje nadležnog organa o invalidnosti člana zajedničkog domaćinstva
- profakturu za opremu
- dokaz o obezbeđenju poslovnog prostora, dela opreme, repromaterijala (list nepokretnosti, ugovor o zakupu, račun za opremu ili repromaterijal) u minimalnoj vrednosti od 20% od ukupno potrebnih sredstava preciziranih u poslovnom planu
- izjavu da u prethodnim godinama nije koristio sredstva iz budžeta Grada za pokretanje sopstvenog posla
- dokaz o stručnoj spremi podnosioca zahteva (kopija diplome, uverenja o završenom obrazovanju, uverenja i sertifikati o završenom neformalnom obrazovanju)
- izjavu podnosioca zahteva da će zaposliti najmanje jednog radnika na period ne kraći od 24 meseca
- dokaz o dobijenom posebnom priznanju za poslovnu ideju sa kojom
podnosilac zahteva konkuriše, dodeljenom u poslednjih 12 meseci na međunarod
nom, nacionalnom, regionalnom ili lokalnom takmičenju, ukoliko je osvojeno

Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava sa pratećom dokumentacijom podnosi se u zapečaćenoj koverti na prijemnom šalteru Gradske uprave ili upućuje preporučenom poštom kao pošiljka zaštićena od oštećenja na adresu: Grad Kragujevac, Gradsko veće, Trg slobode broj 3, 34.000 Kragujevac, sa naznakom: “Komisiji za sprovođenje konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za otpočinjanje sopstvenog posla“.
Na prednjoj strani koverte, u gonjem levom uglu, moraju biti navedeni naziv i adresa podnosioca predloga i naznaka „ne otvarati“.
Sva obavezna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena u jednoj koverti.
 
Krajnji rok za podnošenje zahteva je 1. april 2016. godine, bez obzira na način podnošenja.
 
Predlog za dodelu podsticajnih sredstava utvrdiće komisija obrazovana od strane Gradskog veća, nakon izvršene administrativne i terenske provere, intervjua sa podnosiocima zahteva i ocene na osnovu tri grupe kriterijuma: 1) ekonomski kriterijumi – do 70 bodova; 2) socijalni kriterijumi – do 30 bodova i 3) posebni kriterijumi (za osvojena priznanja) – do 40 bodova.
 
Odluka o dodeli podsticajnih sredstava biće doneta u orijentacionom roku do 18. aprila 2016. godine.
 
Dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti do 28. marta 2016. godine u Gradskoj upravi za privredu – Oedeljenje za privredu i podršku novih investicija, V sprat Uprave Grada, kancelarija 506, radnim danom od 8 do 15 časova, kontakt telefon 034/306-225.

JAVNI POZIV I KONKURSNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE

Zahtev za grant-1.doc

Obrazac prijave-1.doc

KONKURS za dodelu podsticajnih sredstava za otpočinjanje sopstvenog posla.pdf

Izjava PZ o zaposljavanju-1.doc

Izjava da PZ nije koristio sredstva budzeta-1.doc

Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft