15.09.2022 | Razvoj teritorije

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

 Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Kragujevac

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA

Javni poziv za prikupljanje podataka o potencijalnim investicionim lokacijama koje su privatnom vlasništvu fizičkih lica ili pravnih subjekata sa teritorije Šumadije i Pomoravlja


Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Kragujevac obaveštava podnosioce prijava da je produžen rok za podnošenje prijava za Javni poziv za prikupljanje podataka o potencijalnim investicionim lokacijama koje su privatnom vlasništvu fizičkih lica ili pravnih subjekata sa teritorije Šumadije i Pomoravlja.

Javni poziv je raspisan sa ciljem povećanja dostupnosti investicionih lokacija kako stranim tako i domaćim investitorima promocijom lokacija na Bazi investicionih lokacija Razvojne agencije Srbije.

Rok za podnošenje prijava je produžen do 30. oktobra 2022. godine.

Detalje Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete preuzeti na sajtu Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja klikom na link: http://www.redasp.rs/vesti/javni-poziv-za-prikupljanje-podataka-o-potencijalnim-investicionim-lokacijama-koje-su-u-privatnom-vlasnistvu-fizickih-lica-ili-pravnih-subjekata-sa-teritorije-sumadije-i-pomoravlja.a855.html Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Savetnik za žensko preduzetništvo
Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u centralnoj Srbiji-Šumadiji i Pomoravlju
Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije COVID 19
Jacanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih u domenu Kohezione politike EU
ITI Strategija
WIDE projekat
EU PRO+
Unapređenje investicionog ambijenta u gradu Kragujevcu
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Dani šumadijske šljive Stragari
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Javne Nabavke
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
IPARD na dlanu- Bilteni
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft