27.01.2020 | REDASP

Javni pozivi za učešće na međunarodnim sajmovima

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, u skladu sa Programom internacionalizacije privrednih društava, organizuju nastupe srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na međunarodnom sajmu iz oblasti prehrambene industrije „SIAL“ i na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA CHICAGO“.

Međunarodni sajam iz oblasti prehrambene industrije „SIAL“ se održava u Parizu, Francuska, u periodu od 18. do 22. oktobra 2020. godine.

„SIAL“ (www.sialparis.com) je vodeći međunarodni sajam iz oblasti prehrambene industrije na tržištu Francuske i Evropske Unije, koji se održava svake druge godine. U 2018. godini na sajmu je učestvovalo više od 7.200  izlagača iz 119 zemalja. Sajam je posetilo preko 300.000 stručnih posetilaca od čega 73% međunarodnih posetioca.

Na sajmu „SIAL 2020“ Srbija će se predstaviti sa dva štanda u dve hale: u hali sa nacionalnim štandovima i u hali gde se predstavljaju zamrznuti proizvodi.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata. Rok za podnošenje prijave je 03. februar 2020. godine.

Međunarodni sajam robnih marki „PLMA CHICAGO“ se održava u Čikagu, SAD, u periodu od 15. do 17. novembra 2020. godine.

„PLMA CHICAGO“ (www.plma.com) više od 30 godina predstavlja vodeće mesto na kome se susreću proizvođači sa predstavnicima najvećih maloprodajnih lanaca na području Severne Amerike. U 2019. godini na sajmu je učestvovalo više od 1.500  izlagača iz 40 zemalja, od čega se 25 zemalja predstavilo sa nacionalnim štandovima.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata, kao i troškove članstva u Asocijaciji proizvođača robnih marki (Private Label Manufacturers Association) u iznosu od 1.500 evra, koje je uslov organizatora sajma za učešće na ovom sajmu. Rok za podnošenje prijave je 03. februar 2020. godine.

Razvojna agencija Srbije snosi troškove zakupa prostora i izgradnje štanda za oba navedena sajma, dok izlagači snose troškove participacije koja iznosi 1.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan registracije menice u Registru menica od strane izlagača).

Program internacionalizacije privrednih društava, javne pozive i prateću dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Prijave sa kompletnom pratećom dokumentacijom dostavljaju se Razvojnoj agenciji Srbije.

Za sve dodatne informacije svi zainteresovani mogu kontaktirati predstavnika Razvojne agencije Srbije Nataliju Terzić na broj 011/3398 644 i 069/3397 902  ili predstavnika Privredne komore Srbije Zorana Delić  na broj 011/3304-540 i 066/875-1207.


Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
EU Integracije
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft