09.03.2020 | REDASP

Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa seкtorima prerađivačкe industrije u 2020. godini

Razvojna agencija Srbije raspisala je Javni poziv za besplatnu mentoring uslugu u okviru „Programa pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2020. godini“.

Program je namenjen mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, koji posluju u jednom od sektora prerađivačke industrije grupisanih u četiri oblasti i to:

  • industrija mašina i opreme
  • prehrambena industrija
  • drvna i industrija nameštaja
  • industrija gume i plastike

Mentoring je besplatna usluga  kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup. Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre februara 2017. godine
  • da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike
  • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa
  • da su u većinskom privatnom vlasništvu

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoringa je 20. novembar 2020. godine.

Javni poziv, uputstvo, listu klasifikacionih delatnosti i obrazac prijave možete preuzeti OVDE.

Javni poziv je otvoren do 10. aprila 2020. godine. Dokumentacija se podnosi lično ili preporučenom poštom u 2 primerka (original i kopija) Regionalnoj agenciji sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije.

Za sve dodatne informacije i podršku u pripremi dokumentacije svi zainteresovani se mogu obratiti Regionalnoj agenciji.
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
EU Integracije
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft