19.07.2018 | Razvoj teritorije

JAVNI POZIV za dodelu finansijskih sredstava za unapređenje tehničkih kapaciteta domaćinstava u ruralnim područjima na teritoriji Šumadijskog i Kolubarskog upravnog okruga koja se bave seoskim turizmom

Javni poziv se raspisuje u okviru projekta “Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga” (u daljem tekstu: projekat) koji se realizije u okviru programa "Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji".

Opšti cilj projekta jeste da se doprinese poboljšanju ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima sa teritorije Šumadijskog i Kolubarskog okruga.

Specifični cilj projekta je razvoj modela podrške ekonomskom i društvenom osnaživanju žena koje su već angažovane u delatnostima: pružanja usluga seoskog turizma, proizvodnji domaćih prehrambenih proizvoda i izradi proizvoda starih zanata.

Opšti cilj javnog poziva jeste unapređenje poslovanja tržišno već potvrđenog ekonomskog delovanja žena kroz:

 1. unapređenje uslova smeštaja (kroz nabaku nameštaja, opremanje kuhinja ili uvođenje sistema grejanja)
 2. unapređenje isporuke pratećih usluga u turizmu (prednost će imati one usluge koje promovišu aktivni turizam i zdrave stilove zivota)

Finansijska sredstva se dodeljuju domaćinstvima u ruralnim područjima na teritoriji Šumadijskog i Kolubarskog upravnog okruga koja se bave seoskim turizmom.

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva u okviru projekta iznose 24.480,00 švajcarskih franaka.Ukupna bespovratna sredstva koja se dodeljuju po pojedinačnoj prijavi iznose najviše 2.040,00 švajcarskih franaka, uz obavezno sufinansiranje od strane korisnika sredstava od najmanje 15% ukupne vrednosti investicije.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju osobe ženskog pola:

1)    kojima je pretežna delatnost isporuka usluga u okviru seoskog turizma;

2)    koje ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

 • da su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva ili
 • da su nosioci ekonomske aktivnosti u oblasti seoskog turizma, ili
 • da su vlasnice  objekta  nad kojim se vrše rekonstrukcije ili parcele na kojoj se postavlja dodatni mobilijar za proširenje usluga.

3)    da žive u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog upravnog okruga.

Jedno lice se može prijaviti sa samo jednom prijavom za dodelu finansijskih sredstava.

Prilikom konkurisanja neophodno je dostavili sledeću dokumentaciju:

 • Prijavni formular za dodelu bespovratnih sredstava;
 • Dokaz da je kandidatkinja nosilac ekonomske aktivnosti u oblasti seoskog turizma:  Ovlašćenje dobijeno od supruga ili svekra za obavljanje delatnosti seoskog turizma, i Rešenje za obavljanje delatnosti donešeno na njeno ime (izdato od strane Odeljenja za privredu jedinice lokalne samouprave);
 • Izjava o sufinansiranju projekta sa jasno iskazanom vrednošću sufinansirajućih sredstava;
 • Fotokopija lične karte;
 • Dokaz o stečenom obrazovanju (fotokopija diplome);
 • Profaktura od dobavljača opreme/izvođača radova
 • Fotokopije ranije potpisanih ugovora o saradnji sa pravnim licima (ukoliko postoje);
 • Fotokopije dobijenih sertifikata sa završenih kurseva/obuka (ukoliko postoje);
 • Fotokopije nagrada, priznanja (ukoliko postoje);
 • Ukoliko je kandidatkinja članica udruženja ili grupacije, dostaviti fotokopiju dokaza članstva;
 • Dokaz o učešću na sajmovima i drugim manifestacijama.

Prilikom odlučivanja, prednost će imati kandidati koji su u prethodnom periodu već pohađali obuku za započinjanje sopstvenog posla u organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja ili Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, prednost prilikom dodele finansijskih sredstava će imati kandidati do 35 godina starosti.

Prijave sa pratećom dokumentacijom možete dostaviti lično ili poštom na sledeću adresu:

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Kralja Petra I 22, 34 000 Kragujevac

Ili  elektronskim putem na mejl adresu officekg@redasp.rs,

sa naznakom: Za projekat „Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga”

Konkurs je otvoren 19. jula 2018. godine, a krajnji rok za dostavu prijava je 08. avgust 2018. godine do 12 časova. Prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Tekst javnog poziva i formulare za prijavljivanje možete preuzeti OVDE.

Za sve dodatne informacije prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti na telefon: +381  034/302-701 ili elektronskim putem na officekg@redasp.rs.

Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft