07.03.2018 | Razvoj rurala

Javni poziv za dodelu finansijskih sredstava u okviru projekta “Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga”

Javni poziv se raspisuje u okviru projekta “Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga” (u daljem tekstu: projekat) koji se realizije u okviru programa "Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji".

Opšti cilj projekta jeste da se doprinese poboljšanju ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima sa teritorije Šumadijskog i Kolubarskog okruga.

Specifični cilj projekta je razvoj modela podrške ekonomskom i društvenom osnaživanju žena koje su već angažovane u delatnostima: pružanja usluga seoskog turizma, proizvodnji domaćih prehrambenih proizvoda i izradi proizvoda starih zanata.

Opšti cilj javnog poziva jeste unapređenje poslovanja tržišno već potvrđenog ekonomskog delovanja žena kroz nabavke opreme koje će biti direktno uključena u proces proizvodnje.

Finansijska sredstva se dodeljuju domaćinstvima u ruralnim područjima na teritoriji Šumadijskog i Kolubarskog upravnog okruga koja se bave proizvodnjom domaće hrane i starim zanatima, a čiji su nosioci ekonomskih aktivnosti ženskog pola.

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva u okviru projekta iznose 48.000,00 švajcarskih franaka.

Ukupna bespovratna sredstva koja se dodeljuju po pojedinačnoj prijavi iznose najviše 2.040,00 švajcarskih franaka, uz obavezno sufinansiranje od strane korisnika sredstava od najmanje 15% ukupne vrednosti investicije.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju osobe ženskog pola:

1) kojima je pretežna delatnost proizvodnja domaće hrane ili/i izrada proizvoda starih zanata;

2) koje ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

 •  da su vlasnici poljoprivrednog gazdinstva ili
 • da su nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili
 • da su vlasnici registrovane preduzetničke radnje.

3) da žive u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog upravnog okruga.

Jedno lice se može prijaviti sa samo jednom prijavom za dodelu finansijskih sredstava.

Prilikom konkurisanja neophodno je dostavili sledeću dokumentaciju:

 1. Prijavni formular za dodelu bespovratnih sredstava;
 2. Dokaz da je kandidat vlasnik ili nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili da je vlasnik registrovane preduzetničke radnje (rešenje o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, vlasnički list ili izvod iz APRa);
 3. Izjava o sufinansiranju projekta sa jasno iskazanom vrednošću sufinansirajućih sredstava;
 4. Fotokopija lične karte;
 5. Dokaz o stečenom obrazovanju (fotokopija diplome);
 6. Profaktura od dobavljača opreme;
 7. Fotokopije ranije potpisanih ugovora o saradnji sa pravnim licima (ukoliko postoje);
 8. Fotokopije dobijenih sertifikata sa završenih kurseva/obuka (ukoliko postoje);
 9. Fotokopije nagrada, priznanja (ukoliko postoje);
 10. Ukoliko je kandidatkinja članica udruženja ili grupacije, dostaviti fotokopiju dokaza članstva;
 11. Dokaz o učešću na sajmovima i drugim manifestacijama.


Prilikom odlučivanja, prednost će imati kandidati koji su u prethodnom periodu već pohađali obuku za započinjanje sopstvenog posla u organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja ili Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, prednost prilikom dodele finansijskih sredstava će imati kandidati do 35 godina starosti.

Prijave sa pratećom dokumentacijom možete dostaviti lično ili poštom na sledeću adresu:

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Kralja Petra I 22, 34 000 Kragujevac

Ili  elektronskim putem na mejl adresu officekg@redasp.rs

sa naznakom: Za projekat „Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga”

Konkurs je otvoren 7. marta 2018, a krajnji rok za dostavu prijava je 26. mart 2018. godine do 12 časova.

Prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Dokumentaciju javnog poziva možete preuzeti OVDE

Za sve dodatne informacije prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti na telefon: +381  034/302-701 ili elektronskim putem na officekg@redasp.rs .
Podeli/Cuvaj
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft