18.05.2017 | Razvoj teritorije

INSiGHTS – projekat sa opravdanom potrebom

Partneri iz Austrije, Bugarske, Nemačke, Mađarske, Rumunije, Srbije, Slovačke i Slovenije sastali su se na drugom internom tematskom sastanku u okviru projekta INSiGHTS - Integrisane strategije razvoja sporog, zelenog i zdravog turizma. Sastanak je održan u Beču, u Austriji 10. maja 2017. godine, a domaćin je bio Univerzitet prirodnih resursa i nauke o živim sistemima iz Beča (BOKU).

Partneri su razgovarali o napretku radnih paketa o lokalnim strategijama, analizirajući odgovore aktera sa njihovih pilot teritorija u vezi Priručnika o samoproceni. Priručnik je pripremio BOKU pod stručnim nadzorom prof. Ulrike Probstl-Haider za mapiranje lokalnih resursa, analiziranje prednosti i slabosti i postavljanje ciljeva održivosti na određenim destinacijama: Uz pomoć smajlija radionica u Beču bila je posvećena evaluaciji ''Status Quo'' analize i razmene informacija između raznih partnera. Svi predstavnici destinacija su objasnili ishode učešća zainteresovanih strana. Ovaj prvi korak pokazuje da svi studijski regioni u projektu žele da poboljšaju svoje strategije, socio-ekonomsku korist za svoj region i kvalitet iskustava posetilaca kroz razvoj proizvoda. Na radionici je primećeno da je svest o lokalnim ponudama i jedinstvenim proizvodima u pilot područjima sasvim drugačiji - nije tako lako videti koja je "lepota" i izvanredna ponuda destinacije.

Tokom sastanka partneri su takođe razgovarali o uključivanju zainteresovanih strana što je bilo prezentovano od strane Zoltana Bare, direktora Pons Danubii – evropske asocijacije za teritorijalnu saradnju, kao i o pristupu savremenoj primeni kroz primere dobre prakse, moderirano od strane Krisztine Campbell i Michael Maier iz CEEweb za biodiverzitet. Dokazano je da je važno istraživanje dobrih praksi. "Mladi regioni mogu da uče od onih sa dobro uspostavljenim ponudama. Drugi mogu da nauče kako da sezone na proleće i jesen učine atraktivnijim", objašnjava prof. Ulrike Probstl-Haider.

Fokus sastanka je bio i dizajniranje koncepta ''walkshop-ova'', uključujući studijske posete, kritičku učionicu i master čas. Prva bilateralna studijska poseta biće organizovana u junu 2017. godine u Plovdivu, u Bugarskoj, gde će Agencija za regionalni razvoj sa Centrom za poslovnu podršku malim i srednjim preduzećima biti domaćin projektnim partnerima iz Srbije. ''Walkshop'' u kombinaciji sa trećim tematskim sastankom planirano je za jun 2017. godine, kada će Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja biti domaćin svim projektnim partnerima u Aranđelovcu.

INSiGHTS Bec 11.5 1INSiGHTS Bec 11.5 2

INSiGHTS Bec 11.5 3INSiGHTS Bec 11.5 4
Podeli/Cuvaj
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Javne Nabavke
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft