Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji - Najave događaja

06.10.2016.

Radionica "Ženska ruralna inicijativa Šumadija - Razvoj inicijative i partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga"

U okviru programa „Podrške ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji“ koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, 7.10.2016. godine u Kragujevcu će se održati radionica na temu «Ženska ruralna inicijativa Šumadija - Razvoj inicijative i partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga».

Kao učesnici radionice i potencijalni partneri u budućoj realizaciji inicijative «Ženska ruralna inicijativa Šumadija» prepoznati su predstavnici svih sedam lokalnih samouprava iz Šumadijskog okruga, kao i predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora. Veliki doprinos u budućem radu prepoznaje se I u poljoprivrednim proizvođačima, predstavnicima turističkih organizacija, udruženjima žena, mladih i preduzetnika iz oblasti agrara, koji su takođe pozvani na učešće.

U predstojećem periodu Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja će sa zainteresovanim partnerima nastaviti započeti niz aktivnosti na uspostavljanju i razvoju inicijative «Ženska ruralna inicijativa Šumadija« u Šumadijskom okrugu.

09.09.2016.

Radionica "Uključivanje mladih i žena u proces uspostavljanja partnerstva/inicijative"

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i tim projekta Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji Vas pozivaju da učestvujete na sastanku „Analiza modela za uključivanje mladih i žena u parnerstvo na teritoriji Šumadijskog okruga “ koji će se održati 14. septembra 2016. godine u Kragujevcu, Šumadijski upravni okrug,  ul. Save Kovačevića br. 7, sa početkom u 11 časova.

Planirani sastanak  treba da posluži sagledavanju načina i mogućnosti kako na najbolji način uključiti mlade i žene u proces uspostavljanja partnerstva/inicijative, a istovremeno će se tokom sastanka izvršiti i predstavljanje preporuka iz nacionalnih strategija koje se odnose na navedenu tematiku.

Molimo Vas da potvrdite učešće na email: [email protected]  ili 034/302702, najkasnije do 12.09.2016. godine.

01.09.2016.

Radionica "Analiza stanja u uspostavljanju partnerstva/inicijativa"

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i tim projekta Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji Vas pozivaju da učestvujete na sastanku „Analiza statusa formiranja parnerstva“ koji će se održati 7. septembra 2016. godine u Kragujevcu, Šumadijski upravni okrug,  ul. Save Kovačevića br. 7, sa početkom u 11 časova.

Planirani sastanak  treba da posluži sagledavanju napretka u uspostavljanju partnerstva/inicijativa, a istovremeno će se tokom sastanka izvršiti predstavljanje rezultata radionice u Topoli, ponovna analiza predloženih tema, kao i procena strukture partnerstva u skladu sa kriterijumima iz aplikacionog formulara. Deo sastanka biće posvećen razgovoru o strukturi i upravljau partnerstvom, kao i o aspektu inovativnosti u uspostavljanju partnerstva i planiranju mera/aktivnosti/projekta.

Molimo Vas da potvrdite učešće na email: [email protected]  ili 034/302702, najkasnije do 05.09.2016. godine.

16.08.2016.

Radionica "Razvoj inicijative i partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga u okviru programa «Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji»""

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je započela program „Podrške ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji“ u okviru koga učestvuje i Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Program je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a sprovodi ga konzorcijum partnera NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija) sa periodom realizacije novembar 2015. - januar 2019. godine.

U okviru komponente 2 projekta planirana je podrška partnerstvima na  teritoriji 4 okruga od kojih je jedan i Šumadijski okrug. Aktivnosti u okviru ovog projekta na teritoriji Šumadijskog okruga sprovodiće se  kroz podršku formiranju i radu ruralno-regionalne inicijative (partnerstva) i to kroz izgradnju kapaciteta i finansiranje projektnih ideja. Prva aktivnost koja je realizovana je radionica koja je održana 16.06.2016. godine u Kragujevcu, na kojoj je predstavljen program.

Rok za formiranje partnerstva na teritoriji Šumadijskog okruga je 10. oktobar 2016. godine i u predstojećem periodu Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja će sa svojim partnerima sprovoditi niz aktivnosti na njegovom uspostavljanju. Naredna aktivnost u okviru projekta je organizovanje radionice na kojoj će se nastaviti proces razvoja inicijative i formiranja partnerstva za program «Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji».

Navedena tematska radionica je planirana za 24. avgust 2016. godine sa početkom od 11 časova u Topoli (sala Skupštine opštine, drugi sprat zgrade opštine Topola), pa Vas ovim putem pozivamo da uzmete učešće na radionici.

Ukoliko ste saglasni sa navedenim pozivom molimo Vas da nam Vaše učešće potvrdite na email: [email protected] ili 034/302702 najkasnije do ponedeljka 22.08.2016. godine.Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft