Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji - Formiranje partnerstva u Šumadijskom okrugu

23.08.2016.

Raspisan javni poziv za podnošenje prijava za odabir inicijativa u okviru projekta Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji

U okviru projekta "Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji", koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi konzorcijum partnera koji čine NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija), raspisan je poziv za podnošenje prijava za odabir inicijativa (partnerstava) koja će biti podržana tokom 2017/18. godine. 

Rok za podnošenje prijava je 17. oktobar 2016. godine.

Više informacija o projektu, kao i o kriterijuma odabira možete naći u SMERNICAMA .

Za više informacija o planiranim inicijativama (partnerstvima) u Šumadijskom okrugu možete se obratiti Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (Goran Miljković, 034/302-702, , e-mail: officekg@redasp.rs). 


PRIJAVNI FORMULAR MOŽETE PREUZETI OVDE

SDCNIRAS
NIRASFAOWPARTNER SOLUTIONS
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
EU Integracije
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft