Proces razvoja regionalnog strateškog dokumenta

Proces izrade Strategije održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja je kvalitativan proces koji tretira sve relevantne činioce društveno-ekonomske realnosti regiona. Zasnovan je na partcipativnom pristupu koji podrazumeva uključenje stakeholdera sa lokalnog i regionalnog nivoa u radioničarski rad koji proizvodi sve segmente strategije od kojih je ona sačinjena. Ti segmeti su ekvivalent fazama kroz koje se prolazi u procesu regionalnog strateškog planiranja a koje ujedno i podrazumevaju određeni broj sastanaka, na početku, Regionalnog foruma, a kasnije i sastanaka regionalnih tematskih grupa okupljenih oko regionalnih prioriteta razvoja

Proces je započet izradom “lične karte” regiona koja je reprezentovana u vidu dokumenta Socio-ekonomska analiza Šumadije i Pomoravlja. Dokument je kasnije poslužio kao kvalitetna baza za dalji rad na izradi sektorskih SWOT analiza i bodovanje istih. Izrađene i bodovane SWOT analize, zajedno sa paralelnim izvođenjem procesa anketiranja žitelja sa teritorije regiona, iskorišćene su za definisanje vizije Šumadije i Pomoravlja na period od 20 godina.

U ovoj fazi se završava analitički deo procesa i kreće planski deo koji se sastoji od definisanja:

  • regionalnih razvojnih prioriteta i podprioriteta, proistklih iz vizije,t
  • strateških ciljeva,
  • operativnih ciljeva, koje treba dostići do isteka perioda trajanja regionalnog strateškog dokumenta i
  • formulisanje razvojnih programa, sačinjenih od više srodnih projekata.
Podeli/Cuvaj
Proces razvoja regionalnog strateškog dokumenta
Mreža nulte emisije
Mreža za podršku ruralnom razvoju
Razvojni fond Južnomoravskog regiona
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft