Mreža nulte emisije

Dana 4.10.2010. u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja je održana Osnivačka skupština udruženja "Mreža nulte emisije" na kojoj je pored potpisivanja Osnivačkog akta udruženja, usvojen Statut udruženja, izabran Upravni odbor, predsednik i dva podpredsednika Upravnog odbora.

Osnivači udruženja su:

 • Grad Čačak
 • Grad Kragujevac
 • Opština Žabalj
 • Opština Dimitrovgrad
 • Regionalna razvojna agencija Zlatibor
 • Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja Kragujevac
 • Tehniloški fakultet Novi Sad
 • Tehnološko metalurški fakultet Beograd i
 • Dragana Oberst – Centar za transfer tehnologija u jugoistočnoj Evropi.

Osnovni cilj "Mreže nulte emisije" jeste zaštita klime i životne sredine jačanjem i izgradnjom kapaciteta za sprečavanje štetnih emisija na prostoru Republike Srbije, kao jedan od elemenata startegije nulte emisije.

Specifični ciljevi "Mreže nulte emisije" su:

 • očuvanje prirode u celini;
 • smanjenje pritiska na neobnovljive i obnovljive ograničene prirodne resurse;
 • smanjenje pritiska na životnu sredinu odbačenim materijalima i štetnim emisijama iz proizvodnih procesa;
 • slobodan pristup obnovljivim neograničenim prirodnim resursima;
 • stvaranje novih vrednosti ponovnom upotrebom materijala;
 • stvaranje prostora za nova radna mesta;
 • stvaranje novog održivog društvenog stava i stava pojedinca prema okruženju, kao osnovne pokretačke poluge procesa održivog razvoja.

Mreža nulte emisije sprovodi sledeće aktivnosti:

 • inovacione aktivnosti;
 • prenos pozitivnih iskustavau našu praksu;
 • razmena iskustava i informacija o tekućim projektima u smislu nulte emisije;
 • definisanje i zajednička realizacija budućih projekata;
 • povezivanje privrede i lokalnih zajednica u okviru regionalnih mreža nulte emisije;
 • ocenjivanje i nalaženje mogućnosti za realizaciju naučnih i razvojnih projekata;
 • povezivanje sa sličnim naučnim razvojnim mrežama van Republike Srbije;
 • razvoj i primena alata za obrazovanje građana.

Zvanična Internet prezentacija Mreže
  Podeli/Cuvaj
  Proces razvoja regionalnog strateškog dokumenta
  Mreža nulte emisije
  Mreža za podršku ruralnom razvoju
  Razvojni fond Južnomoravskog regiona
  Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
  web design & development: Linea Soft