Razvojni fond Južnomoravskog regiona

2003. godine Regionalna agencija  i lokalne samouprave Šumadijskog okruga potpisale su Sporazum sa  Južnomoravskom regijom Češke Republike (JMK) kojim je započet program pomoći Južnomoravske regije opštinama Šumadijskog okruga, odnosno pokrenut je tzv .Razvojni fond JMK. U okviru ovog programa uloga Regionalne agencije se zasnivala na monitoringu projekata u implementaciji.

U periodu  2003. i 2004. godine kroz ovaj program su većinom finansirani investicioni/infrastrukturni projekte, da bi od drugog kruga 2004. godine akcenat bio stavljen na neinvesticione projekte, kao i kombinaciju investicionih/neinvesticionih projekata.

Počev od juna 2005. godine Regionalna agencija dobija ulogu upravljanja Razvojnim fondom JMK, a samim tim i finansijskim sredstvima koje JMK distribuira kroz fond.

Južnomoravska regija vrši evaluaciju podnetih predloga projekata, konačan izbor i reviziju projekata koji se implementiraju. Projekti su razvijani tako da budu u skladu sa lokalnim strategijama održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja  kao i ostalim aktuelnim strateškim dokumentima.

Od 2007. godine sredstva fonda su postala dostupna i vojvođanskoj opštini Plandište, koja takođe svoje aktivnosti u okviru Razvojnog fonda JMK sprovodi u partnerstvu sa Regionalnom agencijom.

Ciljevi programa

 • Pružanje podrške opštinama Šumadije i Pomoravlja u procesu socio-ekonomskog razvoj
 • Razvijanje kapaciteta opštinaŠumadije i Pomoravlja za upravljanje projektima
 • Uvođenje EU procedura u upravljanje projektima kroz realizaciju razvojnog programa pomoći Južnomoravske regije Češke Republike (JMK) - priprema za veće razvojne fondove
 • Izgradnja partnerstva na lokalnom nivou (Regionalna agencija,lokalne samouprave, NVO sektor, javna preduzeća, škole, itd.) - Jačanje veza među akterima socio-ekonomskog razvoja

Aktivnosti

 • Upravljanje projektima i JMK Fondom
 • Upravljanje finansijskim sredstvima JMK fonda;
 • Objavljivanje 2 godišnja poziva za sakupljanje predloga projekata-
 • Pružanje tehničke pomoći opštinama u svim fazama projektnog ciklusa
 • Razvijanje projektnih ideja regionalnog karaktera za unapređenje rada lokalnih uprava

Rezultati

 • Odobreno 69 projekata
 • Postignut veliki kvalitativni napredak: razvijanje projekata koji su u skladu sa Integrativnim planom socio-ekonomskog razvoja Šumadije i Pomoravlja za period 2005-2009. godine; razvoj regionalne strategije Šumadije i Pomoravlja
 • Unapređeno partnerstvo na lokalnom nivou (Regionalna agencija, lokalne samouprave, NVO sektor, javna predu-zeća, škole) - ojačane veze među akterima socio-ekonomskog razvoja

Opština Ukupno Ukupno
Ukupno Infrastruktura
Soft Kombinacija
Aranđelovac 13 4 9 0
Batočina 6 3 2 1
Kragujevac 12 1 7 4
Knić 7 4 3 0
Lapovo 7 3 3 1
Rača 8 7 0 1
Topola 10 6 3 1
Regionalni projekti i Plandište 5 2 2 1
Sredstva JMK (EUR) 2.007.203 - - -


Podeli/Cuvaj
Proces razvoja regionalnog strateškog dokumenta
Mreža nulte emisije
Mreža za podršku ruralnom razvoju
Razvojni fond Južnomoravskog regiona
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft