Program grantova Evropskog kulturnog fonda 2011

  • Naslov programa: Program grantova Evropskog kulturnog fonda
  • Donator / institucija koja je objavila poziv: ECF – Evropski kulturni fond
  • Tema (ciljevi / prioriteti programa): Balkanski fond za kulturu, u okviru Evropskog kulturnog fonda, podržava saradnju umetničkih i kulturnih projekata organizacija Zapadnog Balkana.
Fond podržava: osnaživanje ljudi kroz umetnost i kulturu, različitosti u našim društvima, povezivanje izvora znanja, međusektorske i među-generacijske mreže, različitosti u Evropskim društvima: projekte koji smanjuju isključenost i sukob, povezuju ljude, projekte koji ciljaju  novu publiku i stvaraju  nova mesta za prezentaciju kulture.
Podržavaju se projekti koji probaju inovativna i kreativna partnerstva za razvoj, proširuju znanja kroz razmenu i učešće javnosti, kao i projekti u kojima se  eksperimentiše sa novim tehnologijama.
  • Aplikanti: Nezavisne umetničke i kulturne organizacije sa sedištem u zemljama Zapadnog Balkana, nezavisne umetničke i kulturne organizacije sa sedištem u drugim delovima Evrope u saradnji sa nezavisna organizacija u regionu Balkana.
  • Finansiranje: Grant podržava 80% ukupnog budžeta projekta. Grantovi se dodeljuju u ukupnom iznosu između 15.000 i 30.000 eura.
  • Trajanje projekta: 18 meseci.
  • Rok za prijavu: Projekti se primaju tokom čitave godine, pri čemu se odluka o dodeli sredstava donosi na svaka 3 meseca.
  • Internet adresa / email: www.eurocult.org
Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Izvor: ECF – Evropski kulturni fond

Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft