SIEPA Baza investicionih lokacija

Regionalna agencija je uspostavila sradnju sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza – SIEPA koja se, u početnoj fazi, ogleda u promovisanju Baze investicionih lokacija. Bazu investicionih lokacija SIEPA je razvila kroz USAID-ov Projekat za podsticanje ekonomskog razvoja opština (MEGA projekat) i to sa ciljem da sve potencijalne investicione lokacije budu objedinjene i lako dostupne zainteresovanim domaćim i inostranim investitorima.

Želeći da Srbiju prikaže kao sredinu u kojoj se strani kapital uspešno plasira, Baza investicionih lokacija služi kao startna pozicija sa koje se zainteresovanim partnerima pokazuje gde tačno mogu ulagati i predočavaju sve pogodnosti koje ih očekuju ukoliko izaberu određenu lokaciju na teritoriji naše zemlje.

Baza investicionih lokacija je namenjena, pre svega lokalnim samoupravama koje kroz predefinisani upitnik podatke o svojim greenfield i brownfield lokacijama za investiranje mogu učiniti javno dostupnim. Međutim, baza je dostupna i drugim pravnim i fizičkim licima koje imaju vlasništvo nad određenim lokacijama koje mogu biti interesantne potencijalnim investitorima.

Uloga Regionalne agencije u okviru pomenute saradnje jeste da koordinira procesom prikupljanja podataka o potencijalnim lokacijama sa teritorije Šumadijskog i Pomoravskog okruga koji bi bili predstavljeni u pomenutoj bazi podataka.

Baza investicionih lokacija je dostupna na web stranama SIPEA-e, na adresi: http://serbia-locations.rs.

Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft