Podrška razvoju MSP u Srbiji

 • Naslov programa:Podrška razvoju MSP u Srbiji 
 • Donator / institucija koja je objavila poziv:Delegacija EU u Republici Srbiji i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
 • Tema (ciljevi / prioriteti programa):Program podrške malom biznisu SBS pomaže preduzećima da poboljšaju svoje performanse i konkurentnost, angažovanjem domaćih konsultanata radi poslovnih saveta i podrške u određenim oblastima poslovanja (BAS), ili angažovanjem međunarodnih eksperata radi uvođenja dobre prakse menadžmenta u preduzeća koja imaju potencijal da postanu lideri na tržištu (EGP). SBS radi sa većinski privatnim i domaćim preduzećima koja imaju minimum 2 godine iskustva u poslovanju, potencijal za razvoj i ugledno rukovodstvo posvećeno projektu. SBS ne radi sa finansijskim institucijama, kao ni sa preduzećima iz oblasti vojne industrije, igara na sreću i duvanske industrije.
  BAS, program podrške jačanju poslovanja, nudi savete iz oblasti kao što je analiza tržišta, branding, reorganizacija, ljudski resursi, prodaja, informacioni sistemi, inženjerske studije, kao i implemetacija sistema menadžmenta kvalitetom.
  EGP, Program namenjen rastu I razvoju preduzeća, pomaže preduzećima da naprave strukturne promene I razviju nove poslovne veštine, fokusiranjem na širok spektar ciljeva vezanih za organizaciju, menadžment, operacije, prodaju, marketing I finansije.
 • Aplikanti:Domaća mala i srednja preduzeća u privatnom vlasništvu iz skoro svih privrednih grana mogu da se prijave za konkretne konsultantske projekte.
  Kriterijumi za preduzeća koja se prijavljuju za BAS program:
  1. Do 250 zaposlenih
  2. Mogućnost da plate 25-75% ukupnih troškova projekta
  Kriterijumi za preduzeća koja se prijavljuju za EGP program:
  1. Poželjno između 100 i 500 zaposlenih
  2. Prihodi do 50 miliona EUR-a
  3. Mogućnost da plate 10-50% ukupnih troškova projekta
 • Finansiranje:maksimum granta je 10.000 EUR-a za BAS program 50.000 EUR-a za EGP program
 • Trajanje projekta:Većim preduzećima  do 500 zaposlenih nude se  dugoročniji projekti, obično u trajanju od 12 do 18 meseci.
 • Internet adresa / email:www.ebrd.com/sbs/serbia  
Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.
 
Izvor: www.ebrd.com/sbs/serbia

Podeli/Cuvaj
Javni pozivi i konkursi
SIEPA Baza investicionih lokacija
Katalog brownfield lokacija Šumadije i Pomoravlja
SLAP Baza projekata
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft