Evropska mreža preduzetništva

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj pruža podršku malim i srednjim preduzećima prilikom nastupa na tržištu EU u okviru projekta Evropska mreža preduzetništva u Srbiji. Evropska mreža preduzetništva pomaže pronalaženje poslovnih partnera u inostranstvu. Kako bi naša mala i srednja preduzeća bila vidljiva svojim potencijalnim poslovnim partnerima širom Evrope, potrebno je da se nađu u jedinstvenoj bazi podataka preko kreiranja BCD (business cooperation database) profila preduzeća.

Preduzeća koja žele da se njihovi profili nađu u bazi Evropske mreže preduzetništva potrebno je da ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • Preduzeće je registrovan privredni subjekat
  • Preduzeće ima izvozni potencijal ili realnu potrebu za uspostavljanjem međunarodne saradnje
  • Jedan zaposleni govori engleski jezik

Zainteresovana preduzeća koja ispunjavaju kriterijume i žele da se nađu u jedinstvenoj bazi Evropske mreže preduzetništva potrebno je da pošalju popunjenu Prijavu za registraciju  Regionalnoj agenciji  na adresu: sme@redasp.rs.Podeli/Cuvaj
Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2015. godinu
Program mikrokreditiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa teritorije opštine Paraćin
SeeNet Program - Profili preduzеća Srbije i Bosne i Hercegovine
SeeNet - Ital trade
Klaster Šumadijski cevt
Klaster Netwood
Klaster Šumadija tekstil
Evropska mreža preduzetništva
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft