15.12.2020 | REDASP

Zavrsna konferencija projekta ADRION 5 SENSES

Implementacija projekta ADRION 5 SENSES počela je 01.01.2018. godine, a 11.12.2020. održana je završna konferencija projekta. Na konferenciji koja je održana on-line, putem Zoom aplikacije, predstavljeni su ključni rezultati projekta: zajednička strategija i akcioni plan za razvoj multisenzornog turističkog proizvoda ADRION regije, ADRION 5 SENSES transnacionalna mreža saradnje i web platforma, ADRION 5 SENSES brend i izložbeni centri. Partneri iz Crne Gore i Grčke predstavili su svoje iskustvo u održavanju studijskih poseta i obuka u vreme ograničavajućih uslova usled pandemije, koja je naročito pogodila sektor turizma. Svi partneri predstavili su plan narednih aktivnosti za održivost postignutih rezultata na projektu. S aspekta kapitalizacije rezultata drugih projekata koji su realizovani u okviru ADRION programa transnacionalne saradnje u oblasti zaštite i valorizacije kulturnog i prirodnog nasleđa, predstavljeni su projekti SMART Heritage, TANGRAM, INNOVAGRO i INNOXENIA.
 
Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja predstavila je svoj plan aktivnosti s akcentom na marketing plan za razvoj turističkog proizvoda i razvoj i održavanje mobilne aplikacije Srce Srbije, koja je razvijena u okviru ovog projekta kao virtuelni izložbeni centar turističke ponude Šumadije i Pomoravlja.
5 senses
Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft