06.11.2020 | Razvoj rurala

REDASP pružila podršku LAG Levač u pripremi LSRR za period 2020 – 2023

Lokalna akciona grupa Levač je uz podršku Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja pripremila Lokalnu strategiju ruralnog razvoja za period 2020. – 2023. Teritorija koju pokriva LAG Levač za koju se pripremila strategija razvoja, obuhvata celokupnu teritoriju opštine Rekovac i 5 sela sa teritorije Grada Kragujevca, a to su sela Dulene, Velike Pčelice, Gornja Sabanta, Velika Sugubina i Donja Sabanta.

Lokalna strategija ruralnog razvoja 2020. – 2023. je strateški dokument razvoja, u skladu sa kojim će se planirati i realizovati projekti vezani za održivi ruralni razvoj u skladu sa LEADER principima EU.

U izradu LSRR uključeni su mladi, predstavnici NVO, udruženja žena, penzioneri i drugi članovi lokalne zajednice i time dali svoj doprinos da predložene mere budu u saglasju sa realnim potrebama stanovnika sa teritorije koju pokriva LAG Levač.

lag levac

Izrada LSRR LAG Levač je nastavak započetih aktivnosti na formiranju lokalne akcione grupe i jedan od koraka u pripremi lokalne zajednice i administracije da apliciraju za evropske fondove i LEADER meru u okviru  IPARD programa Republike Srbije.

 

 

Podeli/Cuvaj
EU Integracije
Počela realizacija projekta Podrška poboljšanju poslovnog okruženja na teritoriji Pomoravskog okruga
Link Up! Serbia II
Norveška za Vas
Stvaranje ADRION brenda u turizmu: Zadovoljiti svih pet čula
Međuregionalne mreže elektromobilnosti za niskougljeničnu međugradsku mobilnost – EnerMOB
Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR
InnoHPC
INSiGHTS
eGUTS
PRRR
EU PRO program
Mentoring - sektori prerađivačke industrije 2019
Strategija 2018-2028 Kragujevac
Javne Nabavke
Portal preduzetništva
METRIS wine
Unapredjenje  kapaciteta za primenu Evropske konvencije o predelu
Strategija održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021
preduzetnicki servis
Brosura
Copyright © 2010. Regionalna Agencija Za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja.
web design & development: Linea Soft